Nieuws - 2 november 1995

Afscheid Van Dusseldorp

Afscheid Van Dusseldorp

De planning van een ontwikkelingsproces is alleen succesvol als de deelnemers het eens zijn over de doeleinden en de planner de sociale processen tijdens een project kan doorgronden. Dit stelde prof. dr ir D.B.W.M. van Dusseldorp tijdens zijn afscheidscollege op 26 oktober in de Aula.

Aan ontwikkelingsprojecten zijn in het verleden onrealistische doelstellingen opgelegd, meende de ontwikkelingssocioloog. De westerse planners hadden de simplistische overtuiging dat het mogelijk was ontwikkelingslanden met geld en technologie in de vaart der volkeren op te stuwen. Een combinatie van menselijke onwetendheid en arrogantie, meende Van Dusseldorp.

Projecten moeten een doelstelling hebben, omdat anders geen evaluatie en controle mogelijk is. Van Dusseldorp hamerde op het nut van evaluaties, niet alleen omdat ze de verantwoordelijkheid van de deelnemers duidelijk maken, maar ook omdat er een leerfunctie van uitgaat. De meeste evaluaties door de minister voor Ontwikkelingssamenwerking schieten volgens hem tekort, omdat een goede analyse van de uitgangspositie in een ontwikkelingsgebied vaak ontbreekt. Ook betrekt een project zijn doelgroepen vaak onvoldoende bij het proces, meende Van Dusseldorp.

Rector Karssen typeerde Van Dusseldorp als een reishoogleraar. Die hebben geen leerstoel maar een vliegtuigstoel." Bij de ontwikkelingssocioloog hield die reislust verband met een postkoloniaal complex. Ik wilde altijd bestuursambtenaar worden in Indonesie", stelde hij in zijn dankwoord.