Nieuws - 21 december 1995

Afrika investeert zelf te weinig in landbouw

Afrika investeert zelf te weinig in landbouw

De Afrikaanse landbouw zit op een dood spoor. De stijging in produktiviteit blijft achter bij de bevolkingsgroei, waardoor ondervoeding toeneemt. Grote investeringen in de landbouw zijn daarom noodzakelijk, maar Afrikaanse overheden schuiven deze verantwoordelijkheid af naar buitenlandse ontwikkelings- en voedselhulporganisaties. Die moeten daarom striktere eisen stellen aan de hulp. Dit stelde drs H. Meilink van het Afrika Studie Centrum op 14 december in het Wageningse WICC-gebouw, tijdens de Afrika studiedag van de LUW-vakgroep Humane voeding van de mens en het Leidse Afrika studie centrum.


Volgens de econoom is het aantal chronisch ondervoeden in Azie absoluut gezien veel groter dan in Afrika, respectievelijk 528 en 168 miljoen mensen in 1990. Daarentegen is het percentage ondervoeden in Azie sinds 1970 gehalveerd tot 19 procent, terwijl het in Afrika voortdurend rond de 33 procent schommelt en nu zelfs dreigt te stijgen. Meilink verklaart deze zorgwekkende trend uit een gebrek aan investeringen. Terwijl elders in de wereld de overheden zo'n twintig procent van hun budget in de landbouw inzetten, investeren Afrikaanse staten gemiddeld slechts vijf procent. Dit deel wordt bovendien voor negentig procent betaald uit westerse hulp. Donoren moeten dit afschuifmechanisme volgens Meilink doorbreken met hardere eisen ten aanzien van de voedselproduktie. De Westerse landen moeten op hun beurt de markten openen voor Afrikaanse export, betere prijzen betalen en schulden kwijtschelden.