Nieuws - 19 maart 1998

Afgestudeerden vinden werk via SBW

Afgestudeerden vinden werk via SBW

Afgestudeerden vinden werk via SBW
Arbeidsbemiddelaar zoekt nieuwe diensten en samenwerking
Het gaat goed met Stichting Brug Wageningen. De bemiddelingsorganisatie voor afgestudeerde Wageningers is in negen jaar uitgegroeid van een vanuit huiskamers opererend gezelschap afgestudeerden naar een professionele organisatie voor arbeidsbemiddeling, met twee vaste krachten en zo'n vijftig vrijwilligers. SBW hielp vorig jaar 88 van de 110 door haar bemiddelde afgestudeerden aan een vaste baan. Door de aantrekkende arbeidsmarkt ontstaat er een tekort aan vrijwilligers. Het bestuur van SBW wil daarom samenwerken met andere arbeidsmiddelaars
SBW-bureaucoordinator ir Jos Geenen is net terug uit Hongarije, waar hij heeft overlegd met planoloog ir Danny Eijsackers en bioloog ir Joost Kingma. Die twee hadden tijdens hun stage onderzoek gedaan naar de politieke en institutionele organisatie van ruimtelijke ordening en planvorming op een stuk land dat ligt ingeklemd tussen twee rivieren, ten noorden van Boedapest. Eenmaal afgestudeerd zochten ze naar mogelijkheden om dit onderzoek voort te zetten op betaalde basis. Als vrijwilligers werkten Kingma en Eijsackers bij SBW, begeleid door Geenen, aan het schrijven van het projectvoorstel, het opstellen van de begroting, het plegen van de acquisitie en uiteindelijk het ontwerpen van de offerte. SBW hielp hen contacten te leggen met de Hongaarse counterpart, de Goncol Foundation, en de uiteindelijke opdrachtgever, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV). Ze verkregen financiering via het programma Maatschappelijke transformatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken
Hongarije is geen exemplarisch project voor SBW, vertelt Martijn van der Geest, voorzitter van het stichtingsbestuur. Het is een aanzet geweest tot een nieuw product van SBW, namelijk projectontwikkeling.
Tot nu toe was de doelstelling van SBW om net afgestudeerde Wageningers binnen twee jaar aan betaald werk te helpen. Daartoe bood SBW twee diensten: cv-bemiddeling van afgestudeerden en ontwikkeling van betaalde projecten in opdracht van onder andere het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling, de KNNV en verschillende ministeries. In vier secties verdeeld werken zo'n vijftig vrijwilligers daaraan, onder begeleiding van de twee betaalde bureaucoordinatoren, Jos Geenen en Anezka van Dijk
Nu wil SBW dus ook eigen projecten ontwikkelen. Zo is Geenen bezig met het ontwikkelen van een onderzoek naar het beheer van een irrigatiestelstel door boeren in Roemenie. Naast projectontwikkeling denkt het bestuur van SBW ook aan detachering als een uitbreiding van het dienstenpakket van SBW
Sollicitatieplicht
Dat SBW haar dienstenpakket uitbreidt, komt niet doordat het slecht gaat. Integendeel, het gaat heel goed volgens bureaucoordinator Anezka van Dijk. Van de voor 1998 begrote 76 projectmaanden - 76 maanden betaald werk voor een persoon - zijn er nu al 67 binnen. En mede dankzij de aantrekkende arbeidsmarkt kreeg in 1997 tachtig procent van de vrijwilligers direct of indirect via SBW een vaste baan.
Dat de doelstellingen - werkervaring en werkgelegenheid verschaffen voor afgestudeerde Wageningers - worden gehaald, heeft echter een enorm verloop tot gevolg. Daardoor komt de organisatie handen te kort. Per jaar doorlopen twee lichtingen van vijftig vrijwilligers het SBW-traject. Maar het dalende aantal vrijwilligers komt niet alleen door het succes van SBW. Steeds meer studenten gaan na hun studie door met de baantjes die ze tijdens hun studie hadden, om maar niet in de bijstand te geraken. Daarnaast houdt de Sociale Dienst steeds strenger vast aan de eis dat afgestudeerden veertig uur per week beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt. Wel krijgen SBW-vrijwilligers twee dagen per week vrijstelling van de sollicitatieplicht
SBW zoekt een oplossing voor dit probleem in verdere professionalisering van de organisatie. Het bestuur denkt na over kleinere secties die efficienter en effectiever werken, en wil eventueel meer vaste krachten gaan inzetten. Dat gaat echter ten koste van het vrijwilligerswerk, waarvoor de medewerkers juist naar SBW komen. Van Dijk: Je merkt toch dat mensen juist door dat vrijwilligerswerk makkelijker bellen, makkelijker contact leggen en een beter netwerk opbouwen. Bovendien kan SBW dankzij het vrijwilligerswerk werken met het lage dagtarief van 380 gulden, omdat de overheadkosten laag blijven
Naast een verdere professionalisering zoekt SBW ook samenwerking met andere arbeidsbemiddelaars. Met Stichting Carforum, die bemiddelt voor levensmiddelentechnologen, de Koninklijke Landbouwkundige Vereniging, die cv-bemiddeling doet voor alle ingeschreven landbouwkundige ingenieurs, het commerciele arbeidsbureau Agro Topcentre en de mobiliteitsbureaus van DLO en de LUW wordt gepraat over het bundelen van de organisaties onder een kap. Van der Geest: Het heeft als voordeel dat je een voordeur hebt voor opdrachtgevers en afgestudeerden. Maar eerst moeten de grote jongens van DLO en de LUW er uitkomen. Daarna komen wij aan de beurt.
ISO-normering
Verder zoekt SBW aansluiting bij het lokale bedrijfsleven in het samenwerkingsverband Kennisintensieve Bedrijven Wageningen (KiBW). Van Dijk: Maar als vrijwilligersorganisatie zijn we daar wel een beetje de vreemde eend in de bijt.
Van der Geest en Van Dijk streven naar meer vaste klanten, een grotere naamsbekendheid en een professionele organisatie. Ze denken er zelfs over om de organisatie in de toekomst te voorzien van een ISO-normering, waardoor het proces van de arbeidsbemiddeling wordt vastgelegd en gecontroleerd op kwaliteit. Of dit zal gebeuren, hangt af van de mate waarin SBW professionaliseert en de wijze waarop de samenwerking met andere bedrijven zich ontwikkelt. Vast staat dat SBW aan de vooravond staat van belangrijke ontwikkelingen. Van Dijk: Ons tweede lustrum op 19 april 1999 wordt een echt feest!