Nieuws - 10 augustus 1995

Adviesraad onderwijs opgeheven

Adviesraad onderwijs opgeheven

De Adviesraad voor het Onderwijs (ARO) is per 1 augustus opgeheven door de regering. Vorig jaar besloot de regering haar adviescolleges op te heffen. De ARO werd het afgelopen jaar vooral bekend door haar advies Van hoger onderwijs naar hoger leren, door velen gezien als de zinnigste bijdrage aan de stelselherziening in het hoger onderwijs. Net voor zijn opheffing rondde de ARO nog vijf studies af, waaronder Reacties op hoger leren, Aspecten van de publieke financiering van het hoger onderwijs en De ivoren ballon (investeren in hoger onderwijs).