Nieuws - 12 oktober 1995

Acht miljoen nodig voor biologische collecties

Acht miljoen nodig voor biologische collecties

De Koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen (KNAW), heeft de ministeries van Onderwijs en Landbouw dringend verzocht jaarlijks acht miljoen gulden extra te steken in behoud van biologische collecties. Personeels- en geldgebrek bedreigen momenteel vooral de plantencollecties in Leiden, de diercollecties in het zoologisch museum in Amsterdam, en de bacteriecollecties in Utrecht, Delft en Wageningen.

Het onderwijsministerie heeft inmiddels in zijn beleidsplan HOOP aangegeven het probleem te gaan bestuderen. Of het geld er komt is nog niet duidelijk.

Onlangs hebben de vier klassieke universiteiten het ministerie laten weten 84 miljoen gulden nodig te hebben voor behoud en onderzoek van de collecties. Dat was een ideaalplaatje", verklaart de Wageningse plantentaxonoom dr ir J.J. Bos het verschil, Men betrok er ook onderzoek aan de collecties bij." Bos heeft goede hoop dat het ministerie aan het goedkopere verzoek van de KNAW gehoor zal geven, omdat de Museumraad vorig jaar de collecties als Nationaal cultuurgoed heeft erkend.