Nieuws - 30 maart 1995

Aardappelopbrengst afhankelijk van daglengte

Aardappelopbrengst afhankelijk van daglengte

Als aardappelplanten uitkomen bij een korte daglengte, zoals in de tropen, zullen zich eerder knollen vormen dan wanneer ze uitkomen bij een langere daglengte, zoals in Nederland. Met als gevolg dat de knollen kleiner zullen blijven. Dit blijkt uit het onderzoek van dr P.L. Kooman, die 24 maart promoveerde bij Produktie-ecologen prof dr ir R. Rabbinge en dr ir A.J. Haverkort.

Kooman onderzocht op het Instituut voor agrobiologisch en bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO) hoe daglengte en temperatuur de knolvorming benvloedden. Hij vergeleek bestaande simulatie-modellen en deed proeven met acht aardappelrassen. De proeven deed hij drie jaar in Nederland, twee jaar onder drie verschillende groeiseizoenen in Tunesie, en twee jaar op twee hoogtes in Ruanda. De rassen bleken onderling verschillend te reageren op daglengtes.

Het Bintje, licht co-promotor Haverkort de uitkomsten toe, zal in de tropen eerder knolletjes vormen dan in Nederland. Daardoor zullen de aardappelen in de tropen kleiner zijn dan in Nederland, want door de vroege knolvorming krijgen de bladeren minder kans te groeien, en zal de plant eerder afsterven. Hoe snel ze afsterven, is weer afhankelijk van de temperatuur. Tegelijkertijd kan vroege knolvorming in de tropen ook gunstig zijn, namelijk als het groeiseizoen kort is.

De promovendus heeft een model LINTUL-POTATO gebouwd. Hiermee kan een veredelaar bijvoorbeeld inschatten welk ras geschikt is voor een gebied met een groeiseizoen van honderd dagen en een daglengte van twaalf uur. Haverkort tracht de kennis uit te bouwen met ondermeer het internationaal aardappelinstituut CIP in Peru. Deze kan haar wereldwijd verkregen proefgegevens combineren met meteorologische kaartjes. Ook kan ze berekenen waar in de wereld goede opbrengsten te halen zijn, gelet op daglengte en temperatuur.

Alleen de vakgroepen Agronomie en Plantenfysiologie van de LUW, en de universiteit van Cornell (VS) werken momenteel aan de invloed van daglengte op aardappelen. Maar zij kijken alleen hoe de planten zich in het laboratorium en in kassen gedragen.