Nieuws - 27 februari 1997

Aantal bestuursbeurzen staat nog steeds ter discussie

Aantal bestuursbeurzen staat nog steeds ter discussie

Aantal bestuursbeurzen staat nog steeds ter discussie
Ludiek studentenprotest tijdens commissievergadering
De commissie studentenvoorzieningen van de universiteitsraad vergaderde maandagochtend over de college-voorstellen om te bezuinigen op de bestuursvergoedingen. Ruim honderd protesterende studenten waren present om hun stem te laten horen
Maandagmorgen tien uur. Filip Haas van het Wagenings actiecomite laat zijn mede-actievoerders in de hal van de Aula oefenen. Iedereen moet roepen: Goedemorgen Filip. Hij toont bordjes met teksten als boe, applaus en bingo. De studenten moeten daar tijdens de vergadering op reageren, als klapvee in de studio's van Joop van den Ende
Als de ruim honderd protesterende studenten hun plaatsje gevonden hebben, hervat voorzitter Ingrid Heijman de commissievergadering. Aan de orde is een nota over de bestuursvergoedingen, die de studenten niet acceptabel achten. Het college van bestuur stelt voor de vier grote studentenverenigingen, de SLW en Argo volgend jaar slechts zes in plaats van zeven of acht bestuursbeurzen aan te bieden. Studenten die niet meer genoeg studiefinanciering krijgen voor het laatste deel van hun studie kunnen nog steeds een beroep doen opde zogenaamde afstudeerondersteuning, voorheen de auditorenondersteuning. Als ze kiezen voor afstudeerondersteuning krijgen ze echter geen vergadergeld meer, evenmin als de studenten met een bestuursbeurs. Bovendien kunnen afstudeerders niet meer dan zes maanden ondersteuning opsparen. Tot nu toe konden ze die ondersteuning tot maximaal een jaar opstapelen
Leerbedrijf
WSO-bestuurslid Corien van Vliet biedt de commissievoorzitter zo'n duizend protesthandtekeningen aan. Van Vliet licht toe: Dit grote aantal handtekeningen laat zien dat niet alleen bestuursleden zich uitspreken, maar ook vele andere studenten. Een Argo-bestuurslid, wiens vereniging het hardst getroffen wordt, krijgt ook spreektijd en licht de vele functies van het bestuur toe. Een jaar, in 1993/1994, waren er minder bestuursleden en functioneerde Argo qua financien en activiteiten slecht, stelt hij. Argo is een leerbedrijf waarin studenten ervaring opdoen en Argo vervult een PR-functie voor de LUW. Vorig jaar versloegen we Oxford nog, maar is dat in de toekomst nog mogelijk? De Argo-bestuurder denkt van niet en vreest dat het verlies van twee beurzen funest is voor de continuiteit.
Rector prof. dr Cees Karssen begrijpt dat hij een heikel punt aan de orde heeft gesteld. Als de microfoon, die ervoor moet zorgen dat alle toeschouwers de betogen kunnen volgen, hem bereikt begint hij: We hebben de discussie hierover twee jaar uitgesteld, maar moeten nu toch het debat aangaan. Bezuinigingen doen altijd pijn, maar het is niet de bedoeling dat de studenten een trendbreuk zien in de steun van de LUW voor het studentenleven. We breken het stelsel niet af. We kaasschaven een beetje. Met een sobere regeling kunnen we met meer succes bij de minister aan kloppen voor extra geld als het afstudeerfonds leeg raakt.
Karssen vraagt zich af of de studenten niet een beetje erg dramatisch doen over de maatregelen. Ook vakgroepen reageren heftig bij bezuinigingen, maar we moeten nu eenmaal taken en middelen afstemmen. Als je de Amsterdamse criteria voor bestuursbeurzen zou gebruiken, zou elke vereniging slechts twee beurzen krijgen, vanwege de relatief kleine ledenaantallen. Wageningse studenten hebben het dus vrij goed, meent hij. Na zijn betoog prijken op de bordjes van de juryleden van het Wagenings actiecomite 1-en en 2-en als beloning voor de rector
Zuinig
Dan krijgen alle fracties een voor een het woord. Hilda Winters van de Christelijke Studentenfractie:Het college stelt dat een soberdere regeling meer kans oplevert voor extra geld van het ministerie. Maar in de politiek moet je juist hoger inzetten. Als je laat zien dat je zuinig kan leven, dan zeggen ze dat het nog wel zuiniger kan. Bingo roept de zaal vol met studenten als het bordje met deze opmerking omhoog gestoken wordt. Studenten zijn ook goedkope arbeidskrachten die in de vele verenigingen veel werk leveren om tot een goed studentenklimaat te komen. Elders gebeurt een deel van dit werk door betaalde krachten, menen de studenten
Dan wordt het spannend. De personeelsfracties krijgen het woord. Zijn zij ook tegen de maatregelen, dan wordt het voorstel van het college in de commissievergadering afgestemd. Zijn zij het ermee eens en schuift de besluitvorming door naar de universteitsraad, dan gaan de voorstellen van het college door. De studentenfracties kunnen daar namelijk slechts zeven tegenstemmen leveren, terwijl de raad uit 33 personen bestaat
Dr Reinoud Buis van de Centrale Lijst voelt zich voor een dilemma geplaatst. De argumenten van de studenten klinken hem plausibel in de oren, maar er moet ook geld in het fonds blijven voor studenten die bijvoorbeeld wegens ziekte geld nodig hebben om langer te studeren
De studenten beginnen luid te applaudisseren als Rien Bor van Progressief Personeel (PP) stelt dat hij altijd al tegen kortingen op studentbestuursvergoedingen is geweest. Er volgt echter een maar, want er is ook veel personeel ontslagen en de bomen groeien niet tot in de hemel. PP is tegen de bezuinigingen op vergadervergoedingen en het maximum van zes maanden dat het college aan afstudeerondersteuning wil stellen. Minder beurzen is wel bespreekbaar, maar dan moet er een betere onderbouwing van het college voor komen. Jan van der Pal van TAP 82 sluit zich hier bij aan
Boegeroep
Karssens reactie luidt dat hij geen spijkerharde argumenten gehoord heeft van de studenten. Hij vindt het argument dat in studentenverenigingen met minder leden het bestuur meer werk heeft gekregen merkwaardig en trekt dat in het extreme door. Dus hoe minder leden, hoe groter het bestuur moet zijn, redeneert hij. Dat levert hem veel boegeroep op. Als argument tegen het stapelen van afstudeerondersteuning van verschillende bestuursfuncties stelt hij dat studenten ook niet te vol moeten worden geladen met bestuurlijke taken. Waarop de studenten beloven dat ze elke maand hun moeder zullen bellen om te bespreken of hun studie niet te veel onder de bestuursfunctie heeft te lijden
De rector ontkent verder dat er elk jaar van het ministerie geld komt voor het fonds, waar nu nog een kleine vier miljoen gulden in zit. De rente komt echter niet de studentenbestuurders ten goede, maar stroomt naar de algemene middelen van de universiteit, vertelt hoofd van de afdeling Studentenzaken drs Hans Bosman na afloop van de vergadering
Woensdag 26 februari luncht de rector nog eens met bestuurders van studentenvereningen om uitgebreidere argumentaties van hen te horen. Dan komt het college met een aanvullend voorstel. De universiteitsraad zal uiteindelijk beslissen en die steunt een groot deel van de voorstellen niet. Geen enkele fractie kan zich vinden in het afschaffen van de vergadervergoedingen voor studentbestuurders en in het stellen van een maximum van een half jaar voor de afstudeerondersteuning. De studentenfracties zijn ook radicaal tegen het verminderen van het aantal bestuursbeurzen. Voor de personeelsfracties is de korting op het aantal bestuursbeurzen wel bespreekbaar, maar zij verlangen een betere onderbouwing van het college. De universiteitsraad vergadert dinsdag 4 maart