Nieuws - 21 december 1995

Aan dr Ion Likleman, afdeling Vis en Kool Chemie

Aan dr Ion Likleman, afdeling Vis en Kool Chemie

In water zit meer water dan in methanol

Het meest humoristische werk dat scheidend hoogleraar Fysische en Kolloidchemie Hans Lyklema de Landbouwuniversiteit nalaat, openbaarde hij na zijn afscheidsrede op 29 november. In het boekje Dit schreven zij geeft Lyklema een bloemlezing van de verbijsterende examen-antwoorden die hem in de loop van zijn 33-jarige LUW-carriere onder ogen kwamen. Een bloemlezing examenvaria, van personen die nu wellicht een prachtige maatschappelijke positie hebben, verzameld tijdens schriftelijke examens (algemene en) fysische chemie."


Het wonderbaarlijke vakgebied van Lyklema is niet bij alle zakenrelaties goed bekend. Brieven aan de vakgroep Typische en Kolloidchemie, het Lab voor synische chemie, Fischer Collawit Chemie, de afdeling Vis en Kool Chemie, Tijs Koll, Sisi en Cola Chemie en Hypho zijn desondanks bij hem aangekomen. De hoogleraar zelf wordt aangesproken met Ion Likleman en Mr. Head.

Lyklema heeft aandachtig zitten lezen en verzamelen. Jaren geleden al wilde hij dit boekje samenstellen. Zo plaatste de LUW op enig moment een nieuwe bedrijfshoer op de begroting en meldde de vakgroep Veeteelt in Nieuws van de vakgroepen: Wegens de grote studentenaantallen wordt het college Vruchtbaarheid niet meer gegeven. Zijn eigen vakgroep zette twee potentiemeters op de begroting.

Maar het zwaartepunt bestaat uit antwoorden van studenten op de examens Fysische chemie in Wageningen en Utrecht en Kolloidchemie in Wageningen. Een bloemlezing.

Wanorde

 • Een opgewarmde steen zou moeten stijgen, maar dat doet hij niet.
 • Energie streeft naar een maximale wanorde.
 • Het aantal geadsorbeerde molekulen daalt en blijft daarom constant.
 • Om een stijle viscositeit te krijgen moet je de zwelspanning overwinnen.
 • Om van een bol een plaat te maken, moet je twee maal integreren.
 • De vloeistof zet zich druppelsgewijs voort.
 • In feite lopen alle rechten een beetje krom.
 • Er ontstaat een vloeibare curve.
 • Een druk van 2.3 atmosfeer per sekonde.
 • Bij hoge temperatuur gaan de mollen sneller.
 • Twee deeltjes Ag in zuiver zilver geven een vriespuntdaling van 95 graden en 3 minuten.
 • In water zit meer water dan in methanol.
 • Gedestilleerd water reageert noch zuur noch basisch noch neutraal.
 • Cl- gaat hydraterend werken en neemt z'n watermantel weg.
 • De moraliteit van het NaAc.
 • Het C14 gehalte van levende wezens is afkomstig van kosmische druk.
 • Voeg zout toe zonder de concentratie te verhogen.
 • Het tippelpunt van water.
 • Het geimiteerde licht.
 • 10 ml NaOH heeft een pH van 1, dus 20 ml heeft een pH van 2.
 • Het positiefste H-deeltje zal de innigste binding aangaan.
 • Naast water en damp komt op Mars vloeibaar ijs voor.
 • Als water verdampt krijg je watergas.
 • In een centrifugecel wisselt de zwaartekracht steeds van richting.
 • Voor lichaamscellen is gewoon water te nat.
 • Een schip dat drinkwater maakt uit zeewater onttrekt energie aan zichzelf en kan daarom niet vanzelf gaan varen.
 • Glucose en water gaan een verhouding aan.
 • Het redoxpotentiaal is positief. Ten opzichte van zichzelf natuurlijk.
 • Het is altijd de vraag of een verzadigde oplossing van SrSO4 ook inderdaad verzadigd is.
 • Rechts van de kooklijn bevindt zich het stadium waar water ligt.
 • De oplossing wordt door een glazen staaf gestuurd.
 • De temperatuur snijdt de kooklijn.
 • De verklaring ligt tussen de ladingen.
 • Hoog in de atmosfeer zijn weinig mollen.
 • Bij hoge temperatuur wordt sneller van partner gewisseld.
 • Bij hoge concentratie wordt het oplosmiddel minder oplosbaar.
 • Het element wil een edelgas in zijn buitenste schaal.
 • Vierwaardige bindingen geven meer energie-ontlasting dan zeswaardige.
 • Methaan is ronder dan kooldioxide en verdwijnt daarom sneller.
 • Na2CO3 = natriumcarbonade.
 • Neutrale atomen hebben oneindig veel elektronen in de schillen.
 • K2SO4 is oplosbarend.
 • Ozon heeft geen symmetrisch gebouw.
 • Een polymeer adsorbeert met treinen en bussen.
 • Men maakt de pH hoorbaar. Zodra hij de gewenste waarde heeft, is hij stil.
 • Bij pH 7 is de oplossing basisch en gedraagt zich positief.
 • Overdag is er ijs op Mars, 's nachts damp.
 • Bij grote deeltjes kan het eigen volume niet meer uitgesloten worden.

  Sommetjes

  En ga zo maar door. Lyklema moet veel plezier hebben gehad bij het nakijken van examens. Ja, maar het is wel een klus, hoor; je moet examen nummer 950 even zorgvuldig nakijken als examen nummer 5", reageert de hoogleraar. De meeste antwoorden stammen uit de jaren zestig en zeventig, toen we nog essay-vragen hadden. We vroegen niet naar feiten, maar om begrip. Je kon het eigenlijk niet leren; dat vond ik wel aardig. Doorgaans haalden twee van de drie studenten het examen. Vanwege de toegenomen massaliteit zijn we overgestapt op multiple choice. We vragen nu sommetjes. Die essay-antwoorden mis ik wel een beetje."