Nieuws - 24 oktober 1996

3,5 Miljoen voor Vlag

3,5 Miljoen voor Vlag

Researchfinancier NWO heeft de onderzoekschool Voeding, levensmiddelen- en agrotechnologie en gezondheid 3,5 miljoen gulden toegezegd. Het geld moet, vooralsnog in zeven jaar, worden besteed aan een programma getiteld Voeding en chronische ziekten, de rol van erfelijk bepaalde gevoeligheid. Het bedrag is lager uitgevallen dan de oorspronkelijk aanvraag en de inititiefnemers zullen nog met NWO onderhandelen over inperking van de termijn van zeven jaar.

Het onderzoek zal zich richten op vetten, trombose en obesitas in relatie tot hartziekten. Een vierde thema is darmkanker en -poliepen. Volgens epidemioloog prof. dr ir Frans Kok ligt het unieke karakter van het onderzoek in een combinatie met de uitkomsten van het menselijk genoomproject, waardoor erfelijke gevoeligheid betrokken kan worden bij de omgevingsfactor voeding. Uiteindelijk is de hoop dat meer doelgerichte preventie en bescherming van de volksgezondheid mogelijk wordt.

Naast de NWO-subsidie hebben ook een aantal stichtingen en ministeries bijdragen toegezegd. Die concrete toezeggingen belopen inmiddels zo'n drie miljoen gulden: goed voor dertien aio's en een postdoc. Het gaat om een breed project, waarin naast de Wageningse universitaire onderzoekschool, het Medisch genetische centrum Zuidwest-Nederland, Metabolism and nutrition (onderzoekschool Menu) uit Maastricht, het Rivm, TNO-Voeding uit Zeist en TNO-Preventie en gezondheid uit Leiden samenwerken. De Wageningse trekkers van het project zijn de hoogleraar prof. Frans Kok en epidemioloog dr Evert Schouten.