Nieuws - 8 februari 1996

155 LUW-studenten raken beurs kwijt

155 LUW-studenten raken beurs kwijt

Van de 5316 studenten aan de LUW hebben het afgelopen jaar 306 studenten onvoldoende studiepunten behaald om te voldoen aan de temponorm. Bij 155 van de 306 studenten heeft de Informatie Beheer Groep uit Groningen de beurzen in een lening omgezet. De 151 studenten die hun beurs behielden, hadden buiten de LUW voldoende studiepunten behaald om aan de norm te voldoen. De Wageningse score - bijna zes procent voldoet niet aan de temponorm - is iets beter dan het landelijke gemiddelde van zeven procent.

Bij studenten die zich voor 1 februari hebben uitgeschreven en onvoldoende punten hebben behaald, wordt de beurs niet omgezet in een lening. De afdeling Studentenzaken weet niet hoeveel studenten zich om die reden hebben uitgeschreven.