Nieuws - 6 september 2018

WUR-panden in het zonnetje

tekst:
Roelof Kleis

Honderd jaar WUR in Wageningen heeft een hoop monumentale gebouwen opgeleverd. In het boek Van clusters tot campus zijn de fraaiste ervan in het zonnetje gezet.

Het boek, dat vrijdagavond wordt gepresenteerd in de Aula, is een initiatief van het comité Open Monumentendag Wageningen (OMD). Daarmee wordt ingehaakt op het eeuwfeest van WUR. Overigens gaat de geschiedenis van het landbouwonderwijs in Wageningen verder terug. De ondertitel van het boek luidt daarom ook: Ruim een eeuw bouwen voor de Wageningse universiteit.

Sloophamer
In het rijk geïllustreerde boek komen uiteraard de toppers aan bod. Monumenten als Villa Hinkeloord, het Gebouw met de Klok, het Schip van Blaauw, Lawet of Villa Arion. Gebouwen die na het academisch gebruik een andere functie kregen. Daarnaast laat het boek ook panden zien die ten prooi vielen aan de sloophamer. Gebouwen als de Dreijenborch (Huishoudkunde, de vleugels van het Bassecour (oude hoofdgebouw) en de gebouwen aan de Binnenhaven en Kortenoord.

Het boek, geschreven door gemeentearchivarissen Bob Kernkamp en Petra Leenknegt, oud-archivaris Kees Gast en publiciste Carleen van den Anker, beschrijft de panden aan de hand van zeven clusters. Het zijn achtereenvolgens Bassecour/Herenstraat, Duivendaal, de Wageningse berg, De Dreijen, Kortenoord, De Leeuwenborch en de huidige campus De Born. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een interview met een (oud)-medewerker van WUR
die er lang heeft gewerkt.

Hartstikke mooi gebouw, de Dreijenborch. Nu wonen er alleen konijnen
Jean Gardeniers

Jean Gardeniers, gepensioneerd bewoner van de Dreijenborch, hekelt de kortzichtigheid van bestuurders om het gebouw te slopen. ‘Hartstikke mooi gebouw, de Dreijenborch, op een iconische plek; als je het nou over de entree van je stad hebt... Prachtige plek voor studentenhuisvesting. Op allerlei manieren had je dan een mooi gebouw met een ontzettend goede herbestemming in je stad gehad. Nu wonen er alleen konijnen.’

Neonbuizen
Die gesprekken zijn een slimme vondst en leveren interessante weetjes op. Zo vertelt Janhein Loedeman, betrokken bij de bouw van Forum, dat de bibliotheek een markant kunstwerk mist. ‘Van meet af aan was het bedoeling van de architect om met neonbuizen de contouren van de continenten na te bouwen en daar met verticale strepen de klok doorheen te laten lopen, zodat je altijd kon zien hoe laat het ergens is.’

Het leek ons fantastisch en het kan nog altijd
Janhein Loedeman

Die wereldklok is er door geldgebrek nooit gekomen. Zonde, vindt Loedeman. ‘Het leek ons fantastisch en het kan nog altijd.’ En wie zich afvraagt waarom Forum zo intimiderend groot overkomt, vindt hier het antwoord: omdat dat de bedoeling was. Volgens Loedeman had architect Wintermans een ‘ouderwetse middeleeuwse vesting à la slot Loevestein’ voor ogen. ‘Vierkant, met een grote open ruimte erin. Het zijn in feite drie volledig zelfstandige
gebouwen met een dak erboven.’

Tijdens Open Monumentendag (OMD) zondag zijn 23 van de beschreven gebouwen onder leiding van een gids te bezichtigen. Het programmaboekje is onder meer bij de bibliotheek en boekhandel Kniphorst te krijgen. Het feest begint morgenavond  in de Aula met onder meer de presentatie van het boek en een lezing van stedenbouwkundige Paul Curstjens. Hij behandelt de ontwikkeling van de campussen in Wageningen, Nijmegen en Utrecht.