Organisatie - 14 januari 2016

WU: ‘Kwart hoogleraren in 2020 vrouw’

tekst:
Rob Ramaker

In 2020 moet één op de vier hoogleraren aan Wageningen University vrouw zijn. De universiteit maakte dit streefcijfer gistermiddag bekend via intranet.

Beeld: Henk van Ruitenbeek

Alle universiteiten stelden eind vorig jaar streefcijfers vast en hebben die in VSNU-verband gedeeld met minister Bussemaker. Wageningen University denkt dit doel te kunnen behalen omdat onder de hoogleraren die komende jaren met pensioen gaan relatief veel mannen zijn, terwijl relatief veel vrouwelijke wetenschappers meedoen aan het tenure-trackprogramma, zegt woordvoerder Simon Vink: ‘Het is haalbaar doel, en dan moeten we het ook halen.’  

Momenteel is het aandeel vrouwelijke hoogleraren 16 procent. Onder leerstoelhouders is dit 11 procent terwijl 24 procent van de persoonlijk hoogleraren vrouw is. Die laatste groep wordt benoemd via het tenure-trackprogramma. 

Streefcijfers, en zeker bindende quota, waren lange tijd taboe voor de raad van bestuur. Zelfs toen de Monitor vrouwelijke hoogleraren in najaar 2012 stelde dat Wageningen University in Nederland achteraan liep wat betreft emancipatie, wees toenmalig rector Martin Kropff het middel af. Hij benadrukte dat kwaliteit altijd leidend moest zijn en dat targets mogelijk zouden afleiden. Wel nam Wageningen UR maatregelen om genderbalans te bereiken. 

Het is haalbaar doel, en dan moeten we het ook halen.
Simon Vink, woordvoerder Raad van bestuur

Toch is deze maatregel niet door het ministerie opgelegd aan een onwillig bestuur, zegt woordvoerder Simon Vink. Diversiteit heeft in het nieuwe strategisch plan een prominente plek. De raad van bestuur vindt bovendien dat organisaties met mensen van verschillende afkomst, leeftijd en gender, de beste prestaties leveren. Vink stelt dat een – inmiddels flink gewijzigde – raad van bestuur beleid verandert als reactie op veranderende opvattingen in maatschappij, politiek én organisatie. 

Vanuit de eigen organisatie riepen 62 hoogleraren afgelopen december de raad in een petitie op meer werk te maken van diversiteit. Initiatiefnemer Ellis Hoffland vindt het dan ook ‘geweldig dat er nu streefcijfers zijn’. Ze is vooral verheugd dat de vrijblijvendheid verdwijnt en de voortgang kan worden gemonitord en beoordeeld. ‘Een grote stap’, zegt Hoffland. Al hoopt ze dat streefcijfer verder worden uitgesplitst per type hoogleraar. 

Volgens Vink bestaan geen plannen om streefcijfers ook voor de DLO-top te laten gelden.