Nieuws - 30 september 2016

Voedingsonderzoek TNO naar Wageningen

tekst:
Albert Sikkema

Het voedingsonderzoek van TNO verhuist per 1 januari 2018 naar Wageningen University & Research. Ongeveer 50 TNO-onderzoekers worden onderdeel van Food & Biobased Research. Dat meldt minister Kamp aan de Tweede Kamer.

‘Wageningen Research heeft een sterke positie als onderzoeksorganisatie voor agro, biobased, natuur en voeding & gezondheid’, schrijft Kamp. ‘Door de overheveling van TNO's expertise op het gebied van voedsel naar Wageningen ontstaat hét Nederlandse onderzoekscentrum voor voedselinnovatie. Dit zogenoemde Dutch Food Initiative gaat een krachtige regierol vervullen voor toegepast onderzoek naar voeding & gezondheid.’

De minister wil het toepassingsgerichte voedingsonderzoek concentreren in Wageningen. Daarom fuseren het voedingsonderzoek van TNO en Wageningen Research (voorheen DLO) tot een nieuw instituut, onder de bestuurlijke en juridische verantwoordelijkheid van de WUR. De fusie moet bijdragen aan de Nederlandse concurrentiekracht, schrijft Kamp.

De onderzoeksgroep Functional Ingredients van TNO komt over uit Zeist. Geoormerkt geld van TNO voor onderzoeksprojecten van de topsector Agro&Food zal worden overgeheveld naar Food & Biobased Research van de WUR. Zo moet een onderzoeksinstituut ontstaan van 250 mensen met een omzet van 40 miljoen euro per jaar.

In november 2014 kwamen de eerste berichten van een mogelijke fusie van het voedingsonderzoek van TNO en DLO naar buiten. Om de samenwerking te intensiveren, stelde de minister een onderzoekspotje in voor gezamenlijk onderzoek. Dat onderzoek loopt momenteel. Waar de TNO-onderzoekers in 2018 worden gehuisvest op de campus, moet nog verder worden uitgewerkt.

tno voeding naar wageningen