Organisatie - 15 september 2011

Van den Ban officier

Professor Anne van den Ban is geridderd tot officier in de orde van oranje Nassau. Hij kreeg de versierselen vanmorgen opgespeld in de aula.

Lintje_Anne_van_den_Ban_GA--20110915-_ND34752.jpg
Van den Ban was daar om te vieren dat het door hem gestichte fonds de 200-ste student aan een beurs heeft geholpen. Het gaat om Mohamed Hussein Mpina uit Tanzania. Mpina doet een masters plantenpathologie. Die kennis wil hij gebruiken om fytoftora in de tomatenteelt in zijn land te bestrijden.
Maar daarna was het de beurt aan de oud-hoogleraar voorlichtingskunde zelf om in het zonnetje te worden gezet. Wagenings burgemeester Geert van Rumund sprak Van den Ban toe en spelde hem de versierselen op die horen bij het officiersschap. Van den Ban krijgt de onderscheiding voor zijn wetenschappelijke en werk en maatschappelijke inzet.
Grondlegger
Van den Ban is de grondlegger van de voorlichtingskunde als wetenschappelijke discipline in ons land. Hij werd in 1964 hoogleraar voorlichtingskunde en bouwde zijn vakgroep uit tot een van de grootste van de universiteit (toen nog Landbouwhogeschool). In 1983 nam hij vrijwillig ontslag om als adviseur in ontwikkelingslanden aan de slag te gaan.
Held
Rector Martin Kropff roemt Van den Ban als 'één van onze wetenschappelijke helden' en 'een lichtend voorbeeld van onze universiteit'. 'Het Anne van den Ban-fonds is bovendien verreweg de meest succesvolle fonds dat we hebben. Qua aantal studenten dat worden geholpen, maar ook wat betreft het aantal sponsoren.'
Van den Ban startte zijn fonds in 1992 toen hij in Tanzania werkte. 'Om iets terug te doen omdat ik geen loonbelasting hoefde betalen', aldus de inmiddels 84-jarige. Het fonds stelt veelbelovende studenten uit ontwikkelingslanden in staat om in Wageningen een masteropleiding te volgen. Op dit moment krijgen 45 studenten financiele steun.
Armoede
Het fonds werkt sinds 2005 samen met het Wageningen Universiteits Fonds en telt intussen meer dan 700 sponsoren. 'En dat is nog lang niet genoeg', vindt Van den Ban. Dit jaar alleen al klopten 270 mensen aan voor steun.  Het beschikbare budget van bijna twee ton is daarmee vele malen overvraagd.
Wageningen Universiteit zou volgens Van den Ban veel meer kunnen doen aan ontwikkelingshulp. 'Ik heb het nieuwe strategisch plan gelezen. Daar staat het woord armoede geen één keer in.' Ten onrechte, vindt hij. De universiteit moet zich volgens Van den Ban meer inspannen om de verschillen tussen rijk en arm kleiner te maken.
Bestseller
Beloon leerstoelgroepen bijvoorbeeld voor het schrijven van leerboeken, vindt Van den Ban.Daarbij refereert hij aan zijn eigen bestseller Inleiding tot de voorlichtingskunde uit 1973. Dat boek is in dertien talen vertaald. Van den Ban: 'Wij vinden het belangrijk dat onderzoeksresultaten worden toegepast. Daarom worden bonussen gegeven voor goed onderzoek en goed onderwijs. Maar als je dat voor andere landen doet, krijg je niks.'