Nieuws - 30 januari 2013

Universiteit gebruikt recordaantal proefdieren

Toename zit hem vooral in gedragsonderzoek bij kippen. Binnenkort wordt ook het proefdiergebruik bij DLO openbaar.

hallo_kip.jpg
10.612 Kippen,  1253 muizen, 7558 vissen, 367 varkens, 215 ratten, 185 koeien, 14 paarden en 13 katten en 43 vogels heeft de universiteit in 2011 gebruikt. Totaal: 19810 proefdieren. Nooit eerder werden zoveel dieren ingezet voor onderwijs en - vooral - onderzoek. Gemiddeld gebruikt de universiteit zo'n vijftienduizend dieren per jaar.
De uitschieter van 2011 zit hem in de toename van het gedragsonderzoek bij kippen. Volgens vergunninghouder Rob Buré is dat mede een gevolg van het verbod op legbatterijen. Wageningen onderzocht in 2011 het gedrag van bijna vijfduizend kippen, zoals het heilzame effect van stofbaden of het pikgedrag naar soortgenoten. Dat type onderzoek levert voor de dieren volgens Buré licht ongerief op. Zo wordt bijvoorbeeld wel bloed afgetapt om de hoeveelheid stresshormoon te bepalen, maar vinden geen ingrijpende operaties plaats.
Transparanter
Wageningen doet relatief veel dieronderzoek. Slechts drie universiteiten gebruikten meer proefdieren, die van Utrecht, Groningen en Nijmegen. Niet meegenomen in deze cijfers zijn de DLO-instituten,  zoals CVI, Imares en Rikilt. Maar dat gaat veranderen. In 2008 hebben de gezamenlijke universiteiten, universitaire medische centra en de Akademie van Wetenschappen de zogeheten Code Openheid Dierproeven ondertekend. Als gevolg daarvan zal ook Wageningen UR transparanter worden. De Raad van Bestuur bespreekt komende maandag een verslag over dierexperimenten en dilemma's bij dieronderzoek. Daarin staat ook het proefdiergebruik bij de DLO-instituten. Het is dan voor het eerst dat de organisatie die cijfers openbaar maakt.