Nieuws - 18 december 2014

Sluiting dreigt voor proefdiercentrum

tekst:
Albert Sikkema

Het Centrum voor Kleine Proefdieren van Wageningen UR is verliesgevend. De directie van AFSG (Agrotechnology and Food Sciences Group) onderzoekt daarom of het proefdiercentrum kan openblijven of moet sluiten.

Toen het Centrum voor Kleine Proefdieren (CKP) enkele jaren geleden een nieuw onderkomen kreeg op de campus, maakten nog veel voedingsbedrijven gebruik van het centrum. Ze testten bijvoorbeeld het gezondheidseffect van nieuwe voedingsmiddelen of ingrediënten met behulp van knaagdieren. Maar de voedingsbedrijven hebben het gebruik van proefdieren in korte tijd fors verminderd, zegt Annemieke Beers, directeur Bedrijfsvoering van AFSG. Bovendien is de wetgeving voor gebruik van proefdieren inmiddels aangescherpt.

Als gevolg heeft het CKP momenteel nauwelijks nog externe opdrachtgevers, terwijl die volgens de begroting zo’n driekwart van de omzet moeten genereren. ‘We hebben alleen nog de interne omzet van twee voedingsgroepen’, zegt Beers. Die is zwaar onvoldoende om de exploitatie dekkend te krijgen.

De AFSG-directie is daarom een onderzoek gestart of het CKP nog levensvatbaar is. Ze gaat na of andere instanties gebruik willen maken van het centrum, of ze een deel kan verhuren of dat ze kan samenwerken met proefdierfaciliteiten in de omgeving. Inkrimping van het centrum behoort ook tot de mogelijkheden. ‘Als we geen alternatief vinden, moeten we sluiten en alternatieven vinden voor het dierexperimenteel onderzoek van de leerstoelgroepen’, zegt Beers. Dit onderzoek vergt een half jaar, zegt de directeur. Eind 2015 moet er duidelijkheid zijn over de toekomst van het CKP.

Om het komende jaar kosten te besparen, wil de directie van AFSG twee arbeidsplaatsen bij het proefdiercentrum laten vervallen. Dit voorgenomen besluit ligt momenteel voor advies bij de ondernemingsraad van AFSG.