Organisatie - 16 januari 2020

‘Mijd het publieke debat’

tekst:
Tessa Louwerens
1

In een debat wint niet per se degene met de sterkste feiten en argumenten, constateert promovendus Bregje van der Bolt: het gaat vooral om overtuigingskracht. Wat als dat niet je sterkste punt is als wetenschapper? Die vraag bracht haar tot de stelling: scientists should not participate in public debate.

Promovendi moeten bij hun proefschrift een handjevol stellingen inleveren. In deze rubriek geven ze toelichting bij hun prikkelendste stelling. Deze keer Astrid Brigitte Bos, die promoveerde bij Environmental Sciences op haar onderzoek naar hoe je anti-ontbossinginitiatieven het best kunt monitoren en evalueren op effectiviteit.

‘Wetenschappers willen graag deelnemen aan het debat om onderwerpen aan te snijden waarover consensus bestaat in de wetenschap, maar waarvan het publiek niet zo op de hoogte lijkt, zoals klimaatverandering of evolutie. Maar juist bij deze vaak politiek of religieus geladen onderwerpen is de vraag of een debat de juiste manier is om mensen te overtuigen. Onderzoek toont aan van niet. Juist door in debat te gaan creëer je een podium voor sceptici. Wetenschappers zijn vaak gespecialiseerd en willen liever geen stelling innemen over onderwerpen die buiten hun expertisegebied liggen. Maar dat is nu net waar tegenstanders in een debat vaak geen moeite mee hebben.

Juist door in debat te gaan creëer je een podium voor sceptici

Ik doe zelf onderzoek naar klimaatverandering en tijdens de mediatraining werden we daar ook voor gewaarschuwd. Zeker jongere wetenschappers met relatief weinig ervaring moeten goed nadenken voordat ze zich in een debat mengen. Want daar gaat een enorm trollenleger achter schuil.

Wetenschappers zijn wel belangrijk voor het debat. Niet per se door zich er direct in te mengen, maar eerder door uit te leggen hoe je informatie op waarde schat of goede argumenten onderscheidt van drogredenen. Dat blijkt voor veel mensen lastig. Ik denk dat je daar al op de middelbare school mee kunt beginnen, door bij ieder vak aandacht te besteden aan waar je je informatie vandaan haalt.’

Re:acties 1

 • Henk Holleman

  O jee, de trollenlegers! Snel naar de safe space!

  Wetenschap kan zich wel degelijk in een debat mengen. Als wetenschapper kun je je beroepen op je kennis en je kunt de feiten aantonen met onderzoek waaruit dat blijkt. Natuurlijk zijn er mensen die er anders over denken, maar laat hen het belang van wetenschappelijk onderzoek zien.

  En ook jongere wetenschappers moeten dat debat niet schuwen. Het lijkt erop alsof de 'jeugd van tegenwoordig' gepamperd moet worden en beschermd moet worden tegen de boze buitenwereld. De zogenaamde trollen. Als je opponenten op één hoop gooit en ze trollen noemt, ben je lekker lui bezig.

  Gewoon dat debat aangaan! Ga op je muil, kruip weer op en leer debatteren!!

  Reageer

resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 42 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 3

 • Bregje

  Hoi Henk,

  Het grootste gedeelte van mijn argumentatie voor deze stelling zit hem niet in het trollenleger, maar dat uit onderzoek gebleken is dat het geven van feiten in een debat niet altijd voldoende is om het publiek te overtuigen. Sterker nog, in sommige gevallen kan het er zelfs voor zorgen dat men meer overtuigd raakt van hun eigen gelijk (ondanks dat het wetenschappelijke bewijs tegengestelde laten zien). Voordat je als wetenschapper in debat gaat, moet je naar mijn idee dus goed bedenken wat je doel is en of het debat daar de juiste manier voor is.

  Mijn stelling is dus niet dat je als wetenschapper niet de dialoog aan moet gaan met de samenleving, maar dat er waarschijnlijk andere manieren zijn die meer effect hebben.
  Er wordt in ieder geval heel veel interessant onderzoek gedaan naar wetenschapscommunicatie, waar wij als wetenschappers allemaal nog veel van kunnen leren.

 • Henk Holleman

  @Jeremy Peters, goed inhoudelijke reactie. Nog zinvolle inbreng?

 • Jeremy Peters

  @Henk Holleman

  Stop debating!


Re:ageer