Organisatie - 11 februari 2020

Kantoren worden myWURspace

tekst:
Roelof Kleis
34

Een nieuw concept voor de inrichting van kantoren moet de samenwerking bevorderen en de ruimtenood op de campus oplossen. Ook komt er een nieuw researchgebouw.

MyWURspace op de 4de verdieping van Atlas. © Guy Ackermans

De campus barst uit zijn voegen. Voor de opvang van de aantallen studenten is onlangs de bouw van het derde onderwijsgebouw gestart. De volgende stap is het oplossen van de krapte op de werkvloer, in de kantoren en op de labs. Daartoe is in overleg met de sciencegroepen een omvangrijk nieuw huisvestingsplan voor de komende vijf jaar op poten gezet.

Extra labruimte
WUR-onderzoek doet het goed. En die ingezette groei duurt nog wel even voort. Een inventarisatie door de science groepen leert dat de komende vijf jaar zo’n 5500 vierkante meter aan extra labruimte nodig is. Voor een deel wordt dat opgevangen in de huidige gebouwen. Collegezalen in Zodiac, Radix en Axis komen vrij als het derde onderwijsgebouw wordt opgeleverd. Maar dat is lang niet genoeg.

myWURspace 4de Atlas_resized.jpg

Er moet daarom een nieuw researchgebouw komen. Dat pand krijgt waarschijnlijk een plek aan de rand van de campus aan de oostkant van de Bornsesteeg naast het parkeergebouw, zegt verantwoordelijke rvb-lid Rens Buchwaldt. Het gebouw wordt breed inzetbaar voor verschillende kenniseenheden. De grootste ruimtevraag ligt evenwel bij AFSG, en dan met name Food & Biobased Research.

MyWURspace
De krapte in de kantoren wordt niet met nieuwbouw opgelost, maar met een grondige herinrichting. Daartoe is het huisvestingsconcept myWURspace ontwikkeld. Feitelijk gaat het hier om een vernieuwde versie van Het Nieuwe Werken, dat tien jaar geleden op de campus werd gelanceerd. Ondermeer Actio is volgens dit concept ingericht.

De intentie van myWURspace is de ruimte te bieden om je werk zo fijn en zo goed mogelijk te doen
Rens Buchwaldt

Helemaal nieuw is myWURspace niet. WEcR in Den Haag en de Wageningse tak op de vierde verdieping van Atlas zijn al volgens dit concept ingericht. Kern van het concept is dat de werkruimtes zo goed mogelijk aansluiten bij de verschillende activiteiten die iemand gedurende de dag doet. ‘De intentie van myWURspace is de ruimte te bieden om je werk zo fijn en zo goed mogelijk te doen’, zegt Buchwaldt.

Samenwerking
Concreet betekent dit in ieder geval het einde van de vaste werkplek of zelfs werkgebouw. Buchwaldt: ‘Werk verandert steeds meer. Samenwerking speelt een steeds grotere rol. We zijn minder individueel en meer met anderen en met andere kenniseenheden bezig. En tot slot, nieuwe, jonge mensen doen hun werk anders en daar past een andere kantooromgeving bij.’

Het concept, als onderdeel van de hele huisvestingsvisie, wordt komende maanden met de medezeggenschap doorgesproken. Buchwaldt mikt erop na de zomer aan de slag te kunnen.

Re:acties 34

 • Paul Goedhart

  'De intentie van myWURspace is de ruimte te bieden om je werk zo fijn en zo goed mogelijk te doen’, zegt Buchwaldt. En dan gaat het artikel verder met 'Concreet betekent dit in ieder geval het einde van de vaste werkplek of zelfs werkgebouw.' Dat lijkt me een contradictie.

  Reageer
 • Anoniem

  Volgens mij is uit onderzoek binnen de WUR ook gebleken dat men niet te spreken is over flexplekken. Daar wordt dus aan voorbij gegaan, net zoals dat er voorbij gegaan wordt aan andere onderzoeken waar men het in eerdere reacties over heeft. Stug volhouden dat flexplekken dé oplossing zijn gaat straks alleen maar averechts werken ben ik bang (behalve voor de portemonnee).

  Reageer
 • Anomien

  Mijn hemel, dit komt even koud op mijn dak! Na alle positieve berichten over financiële voorspoed en extra personeel voor verlagen werkdruk komt gelijk weer de klap in het gezicht. Wie dit bedacht heeft zou zich even goed moeten afvragen wiens belangen hier gediend worden.

  Reageer
 • Michelle

  Wat een gemeen plan met fake news als zogenaamde motivatie. Zoals anderen al benadrukken heeft de wetenschap inmiddels precies het omgekeerde van de aangevoerde onderbouwing aangetoond. Minder samenwerking, meer ziekteverzuim, meer werkstress. Het werkelijke motief laat zich makkelijk raden: minder vierkante meters per medewerker nodig dus een ordinaire kostenbesparing.

  Ondertussen hebben enkele bestuurders wel eigen gereserveerde parkeerplaatsen voor hun auto met chauffeur direct bij de ingang. Verschil moet er zijn.

  Als je het over werkstress hebt: dit soort beleid is een belangrijke bron. En Yogasessies zijn symptoombestrijding.

  Maar zolang de medewerker alleen maar moppert maar wel blijft doorwerken komen ze er mee weg.

  Reageer
 • Piet

  Dat nieuwe jonge mensen zitten te wachten op kantoortuinen durf ik wel de bestrijden. Kijk naar alle studenten met concentratieproblemen genoemd in jullie nieuwe artikel "Online hulp voor studenten met concentratieproblemen" of er moeten honderden focushokjes komen. En juist omdat je meer samenwerkt is het van belang dat je met je eigen club bij elkaar zit en niet verdeeld over gebouwen. Wellicht komt het gewoon wat onhandig over.

  Reageer
 • Maarten

  Heerlijk: weg vaste werkplek, weg concentratie. Hoe moeten we ooit nog een beursvoorstel of paper afkrijgen als je iedere dag opnieuw naar een werkplek moet zoeken? En vervolgens continue gestoord wordt omdat de deur niet dicht kan.

  Ik voorspel een dagelijks gevecht om de beste plekjes en een toename van het ziekteverzuim. Het is wetenschappelijk al keer op keer aangetoond dat een vaste werkplek essentiele is bij beroepen waarvoor veel denkwerk nodig is.

  Dat er genoeg medewerkers heel tevreden zijn met flexplekken mag niet beteken dat iederen er dan maar aan moet geloven. Onderken dat er veel verschillende karakters en werkstijlen zijn, en geef medewerkers dus de keuze in plaats van één model door te drukken.

  Bij de provincie Gelderland zijn de ervaringen trouwens dat collega's elkaar niet meer vinden omdat iedereen ergens anders een flexplek heeft bemachtigd. Dit werd ervaring als ondermijning van het samenwerken. En voor alles maar vergaderingen plannen en zaaltjes reserveren is ook niet werkbaar.

  Op naar de megastal voor medewerkers!

  Reageer
  • Karin

   Ik ben het helemaal met Maarten eens!
   Bij de NWO heeft men recent ook de overgang gemaakt naar flex-plekken en ik heb begrepen dat het de werknemers slecht bevalt.
   Ik snap dat er een gebrek aan ruimte is maar overleg met individuele werknemers of ze een vaste werkplek nodig hebben of dat een flexplek volstaat.

  • Jose

   Ook ik sluit me aan bij Maarten en Karin. Er zijn inmiddels namelijk ook de nodige onderzoeksresultaten bekend m.b.t. de (on)toepasbaarheid van het nieuwe werken. Beter gezegd; het is bewezen dat dit prima werkt voor o.a. reclameburo's maar niet voor onderzoeks-settings. Een plaats om elkaar te ontmoeten is inderdaad erg belangrijk en goede (remote) vergader faciliteiten ook. Echter de concentratie die doorgaans nodig is tijdens schrijf-, analyse- en/of ander denkwerk is niet aanwezig in een 'nieuw werken' setting. Ik voorzie veel verzuim en thuiswerk.


Re:ageer