Nieuws - 8 maart 2018

Hoogbegaafde medewerker wil vooral niet opvallen

tekst:
Stijn van Gils

Terwijl hoogbegaafde studenten waar nodig extra ondersteund worden, is de hoogbegaafde WUR-medewerker vooral onzichtbaar. ‘We weten eigenlijk helemaal niet welke problemen zij ervaren’, vertelt Wies Leer van de afdeling Human Resource Management.

Wie hoogbegaafd is, denkt snel. En veel. Het moet kloppen in hun hoofd. Daarnaast willen hoogbegaafde mensen vaak het nut zien van wat ze doen. ‘Zonder denken gewoon maar doen wat er gezegd wordt, gaat vaak heel moeilijk’, vertelt decaan Ruur Boersma. ‘Rechtvaardigheid, dat is ook heel belangrijk voor hen. En autonomie.’

Niets voor medewerkers
Sommige hoogbegaafde studenten lopen door die eigenschappen tegen een muur op. ‘Ik heb wel eens een student gehad die haar thesis niet afkreeg. "Het moet toch over de waarheid gaan?", zei ze. Maar ze ontdekte allerlei fouten in de wetenschappelijke literatuur die ze las. Ze liep daar op vast en had heel veel moeite om haar thesis af te ronden.’

Voor hoogbegaafde studenten is er dan hulp. Zij kunnen bijvoorbeeld aankloppen bij een decaan als Boersma. Ook zijn onder haar leiding intervisiegroepen gestart. Voor medewerkers ontbreekt zo’n speciaal loket. Toch verwacht Boersma dat een aanzienlijk deel van de medewerkers hoogbegaafd is. Landelijk is ongeveer 2 procent van de mensen hoogbegaafd. Van de WUR-studenten is dat ongeveer 10 procent. ‘Bij de medewerkers zal het ook een behoorlijke groep betreffen.’

Herkenning
Wies Leer, hoofd HRM (Human Resources Management) bij de Agrotechnology & Food Sciences Group, werd een tijd geleden uitgenodigd door een trainingsinstituut om mee te denken over een programma voor hoogbegaafde medewerkers en leidinggevenden. Ze was onder de indruk van de serieuze problemen die hoogbegaafden soms kunnen ervaren in hun organisatie. Ze is nu betrokken bij het organiseren van bijeenkomsten voor hoogbegaafde studenten en medewerkers.

De eerste lunchlezingen zijn inmiddels achter de rug. Een aantal volgt de komende tijd nog. Vooralsnog oogsten hoogbegaafde medewerkers daar vooral herkenning. Waar medewerkers precies tegenaan lopen, kan Leer niet zeggen. Daarmee zou hun privacy in het geding kunnen komen.

Stigma
‘Er rust toch een stigma op hoogbegaafdheid. Veel volwassenen willen er niet voor uitkomen’, vertelt Boersma. Maar bewustheid is volgens haar belangrijk om eventuele problemen te lijf te gaan. Over het algemeen ervaart ongeveer een derde van de hoogbegaafden problemen in het functioneren, legt ze uit. Hoe groot dit soort problemen zijn en of medewerkers extra ondersteuning nodig hebben, moet de komende tijd blijken.

Als er behoefte aan is, zou er bijvoorbeeld een intervisiegroep voor medewerkers gestart kunnen worden. Medewerkers die behoefte hebben aan extra ondersteuning kunnen daarnaast terecht bij de afdeling HRM of een bedrijfsarts. In elk geval hopen Leer en Boersma dat het onderwerp door de aandacht beter bespreekbaar wordt.

De volgende lunchlezing is op 15 maart. Sandra Leefmans vertelt dan over de angst voor succes bij hoogbegaafde mensen. Op 23 april vertelt Rianne van de Ven over EQ en hoogbegaafdheid.