Organisation - February 27, 2014

Two worlds

13 February. Farewell do for Aalt Dijkhuizen.
21 and 22 February. Food Otherwise conference.
Enthusiastic speakers at both meet­ings, the occasional emotion, happy faces — but the content and atmosphere were worlds apart. I was at both events and I would like to put a question to you after some representative quotes.

Farewell do for Aalt Dijkhuizen: ....the cooperation in the Agrofood top sector, the Golden Triangle is Wageningen’s strength (Clemens Cornielje)....The Netherlands is the second biggest exporter of agricultural products in the world after the US, thanks to the Golden Triangle (Minister Henk Kamp)....the Golden Triangle is the best way to achieve a transition to sustainable agriculture (Minister Henk Kamp)....and with proper coordination, this will let us feed nine billion people (Cees ‘t Hart).....use genomics to breed more sociable animals (Martin Kropff)....give the best entrepreneurs room because they know what the world wants (Aalt Dijkhuizen)....keep emotions out of the discussion, what matters are the facts (Aalt Dijkhuizen).

Food Otherwise conference: ....more diversity means higher productivity and efficiency (Pablo Tittonell).... due to chemical agriculture, 75% of the agrobiodiversity has been destroyed (Vandana Shiva)....food should be produced and used in a decentralized system (Vandana Shiva)....we should stop ignoring nature’s gift of biodiversity (Vandana Shiva)....the agro-ecological movement grows without lobbyists (Vandana Shiva)....when you focus on the profit for today you exploit the earth, when you focus on the future you work sustainably (Vandana Shiva)....70% of world food production is on family farms, 30% on industrial farms: that was the reason for the UN to make 2014 the Year of Family Farming (Olivier de Schutter)....where is the Food Democracy? (Sieta van Keimpema)....chickens don’t take themselves to the butcher (Gert Engelen)....from consumer to co-producer (Leen Laenens).

A question for all the WUR researchers, lecturers and students: in which world would you like to work, as a ‘professional inquiring mind’? Let me know!


resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 43 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 7

 • Kees van Veluw

  Beste Wilco,
  De wereld van 'Aalt Dijkhuizen' is inderdaad een extreem. De wereld van de NGO 's en de (bio) boeren staat dicht bij de werkelijkheid. Hard feit is dat 70% van het voedsel op de hele wereld geproduceerd wordt op familie bedrijven en small scale farmers. 30% door industriële landbouw. Waarom moeten we dan vooral die industriële landbouw nog verder ontwikkelen zoals de topsectoren dat willen doen?

 • moira de klyn

  wie is herman?

 • Herman

  Toen Aalt de intensieve en biologische landbouw tegenover elkaar plaatste en zijn voorkeur aangaf, waren de rapen gaar. Zelfs Rabbinge reageerde in Resource “Dijkhuizen doet ten onrechte alsof we moeten kiezen tussen honger of dierenwelzijn”, en “Hij constateert tegenstellingen die er niet hoeven te zijn.”
  Nu worden we warempel door Kees van Veluw opgeroepen om opnieuw te polariseren. Overigens, als er iemand kan polariseren is het Shiva!

 • moira de klyn

  Zo blijkt weer de pluriformiteit van Wageningen- universiteit of UR (?). Duidelijk dat er totaal verschillende opvattingen zijn over wat de toekomst is of zou moeten zijn.
  Het zou mooi zijn als alle geciteerden een met elkaar publiekelijk in gesprek gingen. Ik zou het dolgraag organiseren :)

 • Marijke Kuipers

  De WUR mag de wereldwijde beweging voor 'ander' (eigenlijk oorspronkelijk?) voedsel omarmen, om toekomst te hebben.

 • Marjolein Moeijes

  Aalt Faalt! meer intensieve landbouw verdedigen op het nationale nieuws in naam van onze universiteit, een schande. Totaal geen respect voor diversiteit van ideeën bestaande in Wageningen. Nederland zou zich moeten schamen, vooral voor de vee-industrie en niet trots lopen verkondigen dat het nog intensiever moet. In Aalt zijn wereldje hoef ik niet te werken. Samen werken aan een duurzaam, gezond, natuurlijk en eerlijk voedselsysteem voor mens dier en milieu lijkt me beter. Ik wil vooruitgang, geen ondergang.

 • Guus Geurts

  Goede vraag van Kees van Veluw over de sfeer en de inhoud tijdens Voedsel Anders/ Food Otherwise-Conferentie versus het afscheid van bestuurder Aalt Dijkhuizen beiden in Wageningen:

  Inderdaad (nog) twee werelden:
  - concurrentiegericht, geglobaliseerd, neoliberaal (anti-protectie van alles met waarde), afhankelijk van fossiele brandstoffen en zo oorzaak en slachtoffer van klimaatverandering, natuur als vijand, misbruik van 'duurzaamheid' en 'verantwoord', technologie-optimisme, ongelijkheid, hulpbronnen naar de hoogste bieder voor luxe producten, schending van het recht op voedsel en steeds minder levensvatbare familiebedrijven in de landbouw in Noord en Zuid;

  versus:

  - een solidaire, rechtvaardig en ecologische voedselvoorziening, natuur als partner, sluitende kringlopen, met zo weinig mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen en inputs, een gereguleerde geregionaliseerde landbouw, met plek voor samenwerking met de civil society en bewuste burgers (als co-producent), een eerlijke kostendekkende prijs voor boeren in en buiten Nederland, en het respecteren van landrechten van inheemse volkeren, kleine boeren en natuurlijk het recht van planten en dieren om ook te mogen voortbestaan.

  Wie gaat de bruggen bouwen met de meerderheid die hier tussen staat? Waar blijven de vakbonden, het mkb en de 'gangbare' media?
  Hopelijk gaat de campagne tegen TTIP/TAFTA en vóór the Alternative Trade Mandate (www.alternativetrademandate.org) meewerken aan het versterken van onze beweging.

  • Wilco

   Het probleem dat ik met dit soort discussies heb, is juist het feit dat er naar gekeken wordt als 2 compleet verschillende werelden. Dit werkt mijn inziens volstrekt averechts omdat het volgens mij gaat om 2 extremen en deze beide in de huidige vorm niet zullen kunnen zorgen voor voldoende en duurzaam geproduceerd voedsel. Waarom niet kijken naar het goede van beide werelden en dat proberen te combineren. We zouden ondertussen toch moeten weten dat zwart-wit denken hoegenaamd nooit iets oplost?


Re:act