Student - January 30, 2014

Students in power

Text:
Linda van der Nat
1

Students will soon have the chance to put their stamp on Wageningen’s municipal policy. Candidate lists for the elections on March 19th include more students than ever before.

PvdA, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie and the Stadspartij all have at least one student among their candidates standing for election. Only VVD and SGP have none. GroenLinks and D66 have particularly strong student representation; their candidate lists each include three students. The CDA has one PhD candidate aiming for a seat. In total ten students will compete for a seat on the council, and one PhD candidate.

This is a considerable increase on the last time around, says Carina Nieuwenweg, first-year student of Molecular Life Sciences, and fifth on the PvdA’s candidate list. Carina believes that more and more students are feeling a civic responsibility, partly because of the crisis. ‘They are getting involved in politics, and want to do something.’ She is also noticing that the Wageningen parties feel that students are a group among which there are gains to be made. ‘They have seen how Peter Veldman, now a municipal council member for D66, has focused successfully on students.’

Peter Veldman, currently the only student on the council, thinks that the increase in the number of students is indeed due to the good results achieved by D66. In addition, he believes, contacts between the municipality and students have improved. ‘The Student Council has emerged as a strong partner in dialogue and as a lobbying force. This has prompted political parties to start actively approaching students.’

Peter is pleased that there are soon likely to be more students occupying the plush council seats. ‘More students or young people can invigorate politics.’


Kandidaten kieslijst
D66
Peter Veldman, Bsc Bedrijfs- en consumentenwetenschappen
Jan-Willem Lammers, Dierwetenschappen (VHL)
Antoon Kanis, Bsc Economie en beleid
GroenLinks
Roel van Cauwenberghe, Msc Forest and nature conservation
Kim van Sparrentak, Msc Urban environmental management
Erik-Jan Bijleveld, Msc Biology en Msc Forest and nature conservation
PvdA
Carina Nieuwenweg, Bsc Moleculaire levenswetenschappen
CDA
Peter van Beveren, PhD bij Farm Technology Group
Stadspartij
Mark Reijerman, Bsc Voeding en gezondheid
SP
Roan van Ederen, Bsc Voedingsmiddelentechnologie
ChristenUnie
Arie van Eck, Bsc Economie en beleid

Re:actions 1

 • R

  al dat commentaar op de korte verblijfsduur van studenten in Wageningen en daarmee het gebrek aan lange-termijnbetrokkenheid en misschien ook verantwoordelijkheid: de zittende bestuurders maken er mijns inziens al 10 jaar een potje van mbt enige lange termijn visie, laat staan betrokkenheid. De arrogantie alleen al. Foei.

  React

resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 43 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 7

 • W. de winter

  (Geneente-)ambtenaren kunnen niet in de raad zitten

 • Duidelijkheid

  Top dat er niet alleen oudere mannen en ambtenaren in de gemeenteraad zitten maar dat het meer en meer een afspiegeling vormt van de bevolking. Studenten een subgroepje noemen is een behoorlijke onderschatting, en wie dat doet moet wel een behoorlijke balk in zijn oog hebben.

  • onraad

   Het aantal studenten dat:
   - een maatschappelijke binding heeft met Wageningen
   - weet wat er hier speelt (buiten de WUR)
   - kennis heeft wat er politiek aan de hand is hier
   - een visie heeft op hoe de lokale maatschappij op termijn van twintig, dertig jaar eruit moet zien

   is een ZEER KLEIN subgroepje. De balk in het oog geef ik je hiermee terug.

 • onraad

  Waarom zouden studenten in vredesnaam eigen vertegenwoordigers in de raad moeten hebben? Zijn het geen mensen dan, net als alle andere Wageningers? Of moet iedere subgroep een raadslid? Eén voor de fietsers, één voor de hondenbezitters, één voor de fanfarespelers... en dat bij idere partij weer. Dat wordt een héél grote raad. Of zijn de studenten politiek afwijkend van de rest van de bevolking dit jaar? Raar: eerder is daar nooit iets van gebleken.

  Mensen, laat je toch niet besodemieteren. Dit is niets meer dan mooidoenerij van een aantal partijen die daarmee nieuwe stemmers hopen aan te trekken in plaats van door gewoon vier jaar lang goede politiek te bedrijven.

  • Marc

   Klopt...
   Het komt veel meer voor dat apart campagne wordt gevoerd of dat een bepaalde groep eruit wordt gelicht door een organisatie. Het aantal vrouwen, jongeren, ouderen of van een bepaalde etnische groep wordt soms apart vermeld in de media of bij organisaties...

 • Duidelijkheid

  Zowel bij D66, PvdA, CU en Stadspartij staat er 1 student in de top 5. Goede zaak. Lijkt mij dat die allen een kans hebben. De overige partijen laten het een beetje afweten.

 • Nuance

  Leuk die reacties van de stadspartij, maar hoeveel studenten staan op een verkiesbare plek, laten we zeggen in de top 5?

  En dat er geen bij SGP staan is niet zo gek; die doen niet mee.

  • Rien Bor

   Wanneer je vijf studenten in de top 5 wilt hebben moet er over vier jaar een studentenpartij meedoen aan de lokale verkiezingen. Geen slecht idee trouwens, al zeg ik het zelf.

 • W. de winter

  Studenten wonen gewoonlijk maar een paar jaar in Wageningen. Dat is te kort om verantwoordelijk invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid. Lange-termijnverantwoordelijkheiod vereist lange-termijnbetrokkenheid.

 • Rien Bor

  Leuk artikel, maar gegevens zijn onjuist.
  Bij de Stadspartij staat niet 'maar' één student, maar vijf studenten op de lijst.
  De Stadspartij is blij dat zoveel studenten de weg naar de Stadspartij gevonden hebben.
  Ik neem aan dat het artikel aangepast gaat worden.

  • Redactie

   Dank voor de melding. Het is gecorrigeerd.


Re:act