Organisation - November 13, 2014

Strong views on campus ring road

Text:
Roelof Kleis,Rob Ramaker

Access to Wageningen and its campus is bad. Every day, many staff members get stuck in traffic on the Mansholtlaan. The provincial government is looking into the possibilities for a new road around the campus. Is that road badly needed or isn’t it?Enrico van den Bogaard, Board member residents’ association, Noordwest housing estate

‘There is opposition to such a road almost everywhere in Noordwest. At present the Binnenveld is a quiet patch of countryside. A ring road like that would hem Noordwest in and we don’t want that at all. If that is what is proposed, there will be hot opposition. It is remarkable and amazing that the province appears to take absolutely no notice of the municipal mobility plan that was drawn up two years ago. That plan is based on the idea of upgrading existing infrastructure. Studies show that this would create enough space for the traffic for a long time. Wageningen University stands for sustainability. Surely there must be a more creative and more Wageningen-worthy solution than a new road. We understand that the campus needs better access, but it needs one that takes everyone’s interests into consideration.’  


Tijs Breukink, Executive Board, Wageningen UR

‘The current access route onto the campus is unworkable. We’ve got to create a second proper access route in the short term. I am quite clear about that. Two weeks ago, W12 was set up: a group of 12 Wageningen employers. There is now a discussion going on between the municipal council and the provincial council about the best approach to that accessibility. We as W12 are happy to help think it through.In our view there are two options  for  creating  better  access  to  Wageningen  from  the north: improving the existing infrastructure or a campus ring road. We are not saying that ring road is an absolute must, but we are keen to find a sustainable and future-proof solution. Anyway, that ring road does not enable cars to get onto the campus from the western side. There are no plans for that at the moment. The so-called northern entrance, the turning towards the Bornsesteeg, is an important part of the plan.’   


Roel van Cauwenberghe, Recent WU graduate and council member for the Green Left party

‘We are strongly opposed to this road, since it would pass through a lovely rural area. The road will mean more animals being run over or scared away by noise and light. And then the Dassenbos thicket on the campus might have to be cut down. These things are disastrous. We agree that the traf- fic problem must be tackled. But we have agreed with the municipality not to build any new roads, but to widen existing ones instead. There is already a good plan for widening the Nijenoordallee and the Mansholtlaan. By doing that they will be able to cope with the volume of traffic for many years. That’s what makes this such a nonsensical plan.’ 


Louise Vet, Director NIOO and professor of Evolutionary Ecology

‘It is clear that something must be done. But I favour doing something that really makes a difference in the long term. One of the options is the campus  ring  road.  But  please  let’s not just slap down a sheet of asphalt in the old-fashioned way. It can and must be done differently. With a lot of creativity you can build in natural elements so that you create more biodiversity than there is now. You could consider a road that produces energy. It must be possible to come up with a good option in consultation with the residents of Noordwest. We should try to turn it into something nice. I don’t know how it will end, but that makes it quite exciting.’

 

Doortje Udo, Lives in Noordwest right next to the planned ring road|

‘Everyone who lives on the Dijkgraaf is against this. It is obvious that pollution with fine particles and noise will make living here less pleasant. What is more, you can only build this road by cutting down part of the Dassenbos. Whereas those are old woods of cultural-historical value, and they give us a bit of greenery in the neighbourhood. Pushing through the road to the Nijenoordallee will also create a monstrous amount of traffic. Already now, I can’t see how traffic flows in and out of the neighbourhood can be combined with the bus lane that is being created. Let alone if more cars come along here. My confidence that the WUR will go about this decently has plummeted to zero by now.’


Evert-JanHaalboom, Lives on the Kielekampsteeg and works at Unifarm

‘It’s just like a racetrack here at times. It starts getting busy at quarter to eight in the morning and goes on till about nine o’clock. And in the evening in the other direction. I used to like walking my dog here, but not anymore. The plans for a cycle path will only make it worse, I am afraid. Then cars won’t have to consider cyclists. It is obvious that something must be done. It should have been done 10 years ago, when it was decided to concentrate on one campus. But I don’t think things will move very fast. The municipality wants to conserve the nature areas in the Binnenveld and the residents of Noordwest are strongly against it.’


 Photo: Geert Jan Bruin

resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 43 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 10

 • Voorstander

  Even een stevig weerwoord dan maar:

  - Op de toegangswegen naar en rond Wageningen is het tijdens spitsuren ho-pe-loos druk, het probleem is vér voorbij maatregelen als: extra fietsenrekken plaatsen.

  - De beoogde rondweg loopt door gewoon agrarisch grasland, NIKS BIJZONDERS. Alleen de nimby’s die er wonen denken daar mogelijk anders over.

  - Bewoners Noordwest niet blij? Wat te denken van de bewoners van de Diedenweg die tweemaal per dag zo’n anderhalf uur een dampende file voor hun huis hebben staan. Mag de verkeersbelasting iets eerlijker verdeeld worden?

  - Als je jezelf de ronkende titel City of Life Sciences geeft, durf dan ook het en ander te faciliteren. Of anders noem jezelf gewoon wat je bent: Sleepy Hollow.

  • Patrick Jansen

   @Voorstander, hoe heet je?

   Alle universiteitsteden hebben dit probleem. Meer asfalt is een van de oplossingen, maar pas de laatste. Wageningers vragen overheid en Wageningen UR terecht de "ladder van Verdaas" af te lopen, waarbij allerlei vormen van vervoersbeleid worden geimplementeerd alvorens autoverkeer meer ruimte te geven.

   De bewoners van Wageningen hebben groot gelijk dat ze hun open, autoluwe ruimte niet willen opofferen, zeker niet zolang er zat andere mogelijkheden nog onbenut zijn. Ook vrezen mensen terecht voor de verkeersaanzuigende werking van extra wegen, en dat is terecht.

   Ook medewerkers kunnen wat doen. Forenzen per auto is een keuze, en soms in de file staan is de bijbehorende prijs. Je kunt ook OV+fiets proberen. Of verhuizen. Of een baan dichtbij zoeken. Of vaker telewerken. Of andere werktijden hanteren.

 • Edgar Vos

  Ontlasting van het kruispunt bij het Gesprek en de spits file bij de rotonde op de Mansholtlaan onderschrijf ik.

  Ga eerst wat doen aan het verleiden van medewerkers om niet met de auto naar het werk te komen. De stalling van fietsen kan heeeeel veeeeeeel verbeterd worden. Fatsoenlijke kleedruimten en douches op alle gebouwen bv. Zo hebben we bij Lumen voor de helft nog steeds geen overdekte fietsenstalling. Parkeerplekken voor (elektrische) voertuigen en (elektrische) motoren ontbreken nog bij veel gebouwen.

 • Henk de Vries

  Opmerking om te zien dat in het bovenstaande artikel alleen tegenstanders aan het woord komen. Schijnbaar is er niemand de vinden die de weg wel onderschrijft? Een evenredige verdeling van voor- en tegenstanders komen pas aan het woord onderaan in de reacties.

 • Goeie Buur

  Mag ik ook gewoon tegen dit absurde en achterhaalde asfaltplan zijn. Als de provincie alleen hiertoe in staat is, laten we dan die bestuurslaag opheffen.
  Ze hebben totale lak aan een plan dat lokaal en democratisch tot stand is gekomen. Dit is de dictatuur van het asfalt.

  Als dit van tafel gaat, wil ik best als inwoner van Noordwest mee komen praten over een duurzaam bereikbaarheidsplan voor de campus. Dit mes op onze strot moet dan eerst van tafel.

 • John

  Mooie uiteenzetting, maar zoals Sjors al aangeeft is het opvallend dat er vooral wordt gesproken over oplossingen zonder dat iemand goed zicht heeft op het probleem. Van een universiteit die als ambitie "for quality of life" is de oplossing van een extra weg wel heel teleurstellend. Of geldt die slogan alleen voor anderen en niet voor Wageningen en omgeving?

  Het grootste probleem is het sluipverkeer dat binnendoor van A50 naar A12 gaat en andersom. Een oplossing zou ook op dat niveau gezocht moeten worden, anders kan Wageningen straks nog meer autoverkeer plus alle bijbehorende problemen verwachten. Nu als is het voor kinderen en scholieren lastig om 's ochtends veilig naar school te fietsen.

 • Goeie Buur

  Ik denk als inwoner van Noordwest even mee met Louise.

  Stel dat die "groene" rondweg, met natuurlijk louter electrische en geluidsloze voertuigen langs Noordwest wordt aangelegd. Dan sluit die daar aan op busbaan, Mondriaanlaan, diverse drukke fietsroutes en de Nijenoordallee. Dat verkeer heeft daar natuurlijk geen last van en stroomt vrolijk door naar alle kanten. Nee, dan krijg je een grote opstopping en staan de files rond Noordwest. Dan is Louise ervan af. Ik hoor hier alleen de P van Profit, weinig duurzaam.
  Om dat weer vlot te trekken gaan we vervolgens de wegen alsnog verdubbelen en van groen geluidsarm asfalt voorzien. Wat zijn we dan opgeschoten. Aan welke quality of life levert dit idee een bijdrage?

  Dit korte termijn-denken valt me heel erg tegen van een vrouw waar ik tot nu veel respect voor had.

  Wij denken eerder aan: snelle fietsroutes, die ongelijkvloers wegen kruisen, een tram tussen station en campus - Wageningen en het verdubbelen van de Mansholtlaan. En vooral aangenaam wonen naast een mooie campus.

  Wij gaan voor een echt duurzame oplossing, u en de WUR toch ook? • Klaas Swart, inwoner Wageningen-Noordwest, werkzaam op de campus.

  Ik herinner mij dat er ooit een plan was voor echt goed openbaar vervoer van station Ede-W naar de campus. Er werd nagedacht over een sneltram/monorail o.i.d.
  In welke la ligt dat plan en wie haalt het er nog weer eens uit?
  Dat plan verder uitwerken zou pas echt recht doen aan duurzaamheid, gecombineerd met bereikbaarheid.

 • Jan

  Rondje Campus is geen goed idee. Lees opinie bijdrage in Gelderlander 8 nov op: http://wageningen.christenunie.nl/k/n5339/news/view/865183/49404/wageningen-duurzaam-beter-bereikbaar.html

 • Sjors de Ridder

  Interessant is om te zien hoe een vraagstuk wordt aangepakt. Er worden oplossingen aangedragen zonder goed vast te stellen waar het probleem (lees: oorzaak) ligt en zonder goed te overwegen welke gevolgen een dergelijke aanpassing heeft op netwerk-niveau. Alvorens je kan gaan praten over alternatieve routes, moet je meer weten over waar het verkeer vandaan komt en naartoe rijdt. De vervoersvraag die vanuit de universiteit komt is vele malen kleiner dan wat er verder rijdt over de N781 van en naar Ede. Het is verder interessant om te zien in de verkeerstellingen door de Provincie dat er al enkele jaren sprake is van een dalende trend in de verkeersintensiteit op de N781. Dus voor welk verkeer zou je een extra weg moeten aanleggen? En als je dan de weg aanlegt, is de kans dan niet groot dat door een latente vraag de trend juist wordt doorbroken met een toename van verkeer via de 'Ring' van Wageningen?

  Even speculeren: Het zou zo kunnen zijn dat het merendeel van het verkeer dat in de file voor Wageningen staat niet in Wageningen hoeft te zijn maar eigenlijk naar Renkum/de A50/pont Randwijk danwel Rhenen/A15 rijdt. Daarin vormt de bebouwde kom van Wageningen de bottleneck. 'Is de bottleneck erg?', is dan een belangrijke vraag.

  Gevolg van een rondweg is, los van de externe effecten (emissies ed) , dat op netwerk-niveau het knelpunt in de spits verschuift van Wageningen naar de Grebbeberg en de Wageningse berg. Als je dan bedenkt dat er nu al op beide plekken knelpunten zijn, zal de situatie niet verbeteren. De volgende vraag die dan gesteld moet worden is of het verkeersprobleem dan op deze lokale schaal opgelost moet worden? Bijkomende uitdaging is dat het knelpunt bij de Grebbeberg in dit geval niet meer het probleem van de provincie Gelderland is, maar dat van de provincie Utrecht. Dit probleem vraagt dus om een regionale aanpak in de Gelderse Vallei.

  Los hiervan: Voor de universiteit kan er ook verder gedacht worden om de bereikbaarheid te verbeteren zonder extra asfalt, enkele suggesties: Versterken P+R functie Station Ede-Wageningen of Stadspoort Ede; of de busbaan langs N781 openstellen voor werknemers(/bezoekers) van de WUR en bedrijven op campus door middel van kaart of chip-systeem (de WUR- ipv Spits-strook).

 • Patrick Jansen

  Prima stuk, Roelof en Rob! Mooi de voor- en tegenstanders bij elkaar gevonden. Ik hoor bij die laatsten, maar onderken dat er wel iets moet gebeuren. Maar dan wel een echte oplossing, en eentje die niet ten koste gaat van rust en ruimte voor natuur en recreatie. De Kielekampsteeg en Bornsesteeg zijn dus geen optie. For quality of life.


Re:act