Organisation - April 7, 2016

Proposal for pilot evening classes

Text:
Linda van der Nat

A proposal has been drawn up for the previously announced trial with classes during evening hours. A proposal by a working party plans for some students to be in class from 6.30 to 9 pm in the first two periods of next academic year.

Photo: Sven Menschel

If the pilot goes ahead – something the executive board will decide on in May – it will affect several programmes, both Bachelor’s and Master’s. Courses with big groups will be moved to Monday evenings. PC practicals are one of the bottlenecks, as is group work. In total between 14 and 22 courses will be involved in the pilot, but it is not yet known which they are. The decision will be partly determined by the peak times for timetabling and wifi usage.

Once the pilot has been evaluated, a decision will be made in 2017 as to whether to make evening lectures standard from the academic year of 2017-2018.

resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 43 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 5

 • loopt alweer een tijdje mee

  Twintig jaar geleden al was er het practicum Microbiologie dat in de avond gegeven was. Dit was juist enorm gaaf. Studentenleven werd niet aangetast omdat je het op een ander moment in de periode rustiger had, en omdat je na het practicum meteen door kon naar de kroeg!

  • Berend

   Er is wel het één en ander veranderd in die 20 jaar. Geen studiebeurs meer, dus meer studenten met bijbanen. Het aandeel Wageningse studenten op kamers lijkt af te nemen, dus meer mensen moeten na die avondcolleges nog de trein/bus halen. En het idee dat je het elders rustiger krijgt in je rooster is een aanname. Mocht de druk op de faciliteiten nog groter worden moet je je afvragen of de universiteit dat soort dingen kan waarmaken.

 • Mibo

  Als nachtdier heb ik niets tegen de avond. Zelfs liever dat dan ochtendcolleges. Toch, waar geen rekening mee gehouden wordt is dat veel studenten in de avonduren moeten werken. In het bijzonder nu de studiefinanciering weggevallen is... is het fair een probleem van de WUR (te weinig capaciteit) op het bordje van de student te leggen? Is het niet logischer de studentenaantallen ietwat te beperken? Immers verliest op deze manier Wageningen haar main USP: kleinschaligheid.

 • Frontiers

  Overigens is er al een verplicht vak dat in de avond valt: frontiers in Molecular Life Science

  (https://ssc.wur.nl/Rooster/Vakrooster/YML-30303)

  • Nee

   De avond begint pas om 18:00 uur :p

  • Ja

   't College loopt ook na 18.00 doorrrrr

 • Coen

  Nee, over pilots heeft de studentenraad nooit instemmingsrecht. Over het daadwerkelijk definitief invoeren straks wel. Dan kunnen ze het 'gewoon' tegenhouden, waarna het college van bestuur alleen nog via de juridische weg haar idee kan doorvoeren.

  • Kees

   Maar mag je dan zomaar elke pilot beginnen? Ook als er al een keer negatief is geadviseerd over een volledig plan?

 • Kees

  De studentenraad heeft hier waarschijnlijk adviesrecht omdat het al eerder in adviezen is afgekeurd. Als er een nieuw voorstel komt over iets waar de studentenraad eerder negatief over heeft geadviseerd, lijkt het me dat het wederom adviesrecht is.


Re:act