Science - November 10, 2015

Only ritual slaughter or prohibit all slaughter?

Text:
Albert Sikkema

The Dutch Food and Consumer Product Safety Authorities (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit, NVWA) advises the government to prohibit the slaughter of animals that are not stunned, because the animals experience pain. ‘I think that the government has to do something with this advice’, says the Wageningen animal ethicist Bernice Bovenkerk. ‘Three years ago the discussion about ritual slaughter – pardon my metaphor – bled to death.’

Photo: Gerben van Heijningen

Three years ago the parliament agreed with such a ban, but the senate – after protest of the Jewish and Islamic groups – rejected the ban. Now the NVWA calls for a ban.  

How does an animal ethicist judge this advice?

‘According to the well-known animal ethicist Peter Singer a ban on ritual slaughter does not fight religious freedom. In the Koran and Thora it is not mentioned that you must eat meat, Singer reasons, and so banning religious slaughter you would not violate any faith laws. I think that that is too short sighted. It does say that you have the right to eat meat, and religious slaughter is a manifestation of your faith. On the opposite of this religious value you have the value of animal welfare that you are not allowed to damage. Those values are not absolute. If they collide, you must make a balanced consideration.’

What is your consideration?

‘The ritual slaughter is originated out of empathy with the animals. In the Thora and the Hadith it says: an animal must not suffer. Previously, the ritual slaughter was more welfare friendly than other slaughter methods. In the spirit of the law you can also adjust the slaughter regulations, in favour of animal welfare. I think that this is why the Dutch government should find out, together with the Jewish and Islamic groups: can you slaughter animal welfare friendly while keeping the religious value?’

Why not just ban it?

‘Yes, but then you would have to ban all slaughter. Because, in my view, animals have a moral status. If we kill them, we take away their chance of ever experiencing pleasurable moments. That makes the act of killing itself, with or without stunning, a welfare issue for me, similar to the suffering of animals in the bio-industry. That is why I think that a ban on ritual slaughter is a good first step towards ending the bio-industry.’

resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 43 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 1

  • Bastiaan Meerburg

    Dierethicus Bernice Bovenkerk gaat in bovenstaand artikel in op de noodzaak van het verbieden van alle slacht en niet alleen de rituele. Zij noemt in dit verband onder meer het ethische kader van Peter Singer. Aan de hand hiervan betoogt zij dat dieren een morele status hebben en dat het afschaffen van de bio-industrie noodzakelijk is om lijden van dieren te voorkomen. Ik ben het met Bovenkerk eens dat dieren een morele status hebben (conform de Britse filosoof Jeremy Bentham), maar het gaat mij te ver om te zeggen dat wij door slacht het dier de kans ontnemen ooit nog prettige ervaringen te krijgen en hierdoor ethisch falen. Vanuit de utilitaristische visie kan je namelijk betogen dat het gebruik van dieren voor het produceren van voedsel om de (groeiende) wereldbevolking te voeden zonder meer acceptabel is: het. Echter, daaraan gekoppeld is expliciete zorg voor welzijn wel een noodzakelijke voorwaarde. Wij werken vanuit ons instituut hard aan het ontwikkelen van veehouderijconcepten waar zorg voor goed dierwelzijn centraal staat. Daarnaast mag worden opgemerkt dat het doden van het dier op zichzelf geen problemen met dierwelzijn oplevert, mits dit op een zorgvuldige wijze (en snel) gebeurt. Gelukkig zijn de Nederlandse vleesproducenten koploper op dit vlak.

    Bastiaan Meerburg, afdelingshoofd Veehouderij & Omgeving, Wageningen UR Livestock Research


Re:act