Organisation - May 9, 2019

New chair wants smaller WUR council

Text:
Albert Sikkema

Daniël de Jong became the new chair of the WUR Council on 17 April. He took over from Sabine Vreeburg, who is on maternity leave. The new chair wants a smaller WUR Council.
De Jong works in the Field Crops department of Wageningen Plant Research in Lelystad. He has a seat in Wageningen Research’s Central Works Council (COR) and in the WUR Council, the central consultative body for all of WUR.

©Daniël de Jong

Within the COR, De Jong chaired the Management and Organization committee for a number of years. ‘We discussed some interesting questions there, such as Imares joining the Animal Sciences Group and WUR taking over part of TNO. There were fewer topics like that in the past year so it was time for a new challenge: this chair.’

When asked what he wants to achieve in the next year, De Jong says: ‘A positive aspect in my opinion is that we increasingly have good discussions with the Executive Board about issues that affect staff and the organization and that are not just linked to proposed resolutions. I would like to reinforce that. Another point is that I think the present WUR Council is too big at 26 members. It’s an unwieldy, formal club. I would personally prefer a smaller WUR Council, but I don’t expect that to change in the coming year.’

resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 43 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 4

 • BvG

  Als gemotiveerd OR/WUR-C lid heb je wel degelijk de uren nodig. Er is binnen deze organisatie veel werk te doen.
  Wees blij dat er mensen zijn die zich in willen zetten.

 • HdeVries

  Als je de lokale OR ingaat krijg je een dag betaald door kenniseenheid want die uren zijn dan voor rekening van de directie en niet van de groep waar je werkt. Neem je nog een functie in de WURcouncil krijg je nog een dag zo is vastgelegd in de COHEM regeling. Als je kijkt naar andere OR-en van commerciële bedrijven of gemeenten dan ligt dit veel lager. Gemiddeld tussen de 2 en 4 uur per taak. Die royale COHEM regeling zorgt ervoor dat er mensen in de WURcouncil zitten die zo hun baan veilig stellen. Dat was ook de constatering van een onafhankelijke commissie. Zoek op de resource site naar het artikel 'De WUR Council moet gaan debatteren over de inhoud'.
  Het zou een goede stap zijn als die COHEM regeling werd versoberd. Maar dat zie ik niet gebeuren. Het eerder genoemde rapport ligt netjes opgeborgen in de la samen bij de andere rapporten die in de jaren daarvoor tot eenzelfde conclusie kwamen. Maar ik wil niet alle OR-leden afschilderen als pluche-plakkers. De meeste zitten er wel degelijk om de belangen van de werknemers te behartigen. Dit is een typisch geval van een kleine groep die het verpest voor de rest.

 • HdeVries

  Als je een kleinere wur coucil wil kun je beter die riante COHEM regeling op de schop nemen...

  • KvanKooten

   Henk, kun je uitleggen wat COHEM is?


Re:act