Student - November 2, 2016

Mol: more openness about initiation rituals

Text:
Roelof Kleis
1

Student societies should be more open about the initiation period and account for the introduction. This is the message that was conveyed to the societies during a conversation with rector magnificus Arthur Mol.

The conversation took place last Friday, upon request of the student societies KSV and Ceres. The reason for this conversation was the appeal that Mol made to stop excessive initiations. With this appeal, he took up the national discussion about initiation rituals that arose after the excesses at the Groningen student society Vindicat. Present during the conversation were also SSR and Argo, the smaller student societies, as well as the mayor of Wageningen.

Mol is not after an abolition of the introduction. ‘It is a good thing that the societies have introductions. But it is a fact that they sometimes run off the rails. Initiations that involve humiliation, intimidation, violence and a lack of respect for each other are behind the times’, said Mol to explain his point of view to the student societies.

Society is ever-changing. That which used to be decent in former times, is not seen as such anymore
Rector Magnificus Arthur Mol

According to Mol, the student societies should be more aware of the impact that this kind of activities could have on the current state of society. ‘As the committee organising the introduction, you should realise that activities that are deemed normal within a student society are seen as strongly aberrant by the outside world. In a time when information travels fast and instantaneously becomes available to everyone, you need to account for that.’

Mismatch
‘Society is ever-changing. That which used to be decent in former times, is not seen as such anymore’, continues the Rector Magnificus. ‘I see several mismatches; student societies aim for an excessive initiation time, while the general trend in society is becoming to find that unacceptable.’ According to Mol, not only the image of the student societies is in danger, but also that of the university and of the municipality of Wageningen.

I want the student societies to hold internal discussions about an introduction time that fits the current times
Rector Magnificus Arthur Mol

Despite all this, there will be no rules or hard agreements. Mol: ‘No, that is not the way we are going to do it. I do not want to take on the role of police officer. We are not threatening with sanctions either. I do not feel like doing that, besides: it is much too early for that. The conversation was meant to make the student societies aware of their own position and responsibilities. I want the student societies to hold internal discussions about an introduction time that fits the current times.’

Hot-line
According to Mol, it is especially important that the student societies become more open about their introductions. ‘You could show your current activities in YouTube movies, for example. Right now, there is a shroud of mystery wrapped around initiation rituals. Make it easier for people to reach you when they see something that they deem weird. A kind of hot-line, as it were. Make sure to open dialogue with society.’

Re:actions 1

 • jan roelofs

  De recente veroordeling van een ex vindicat lid bewijst hoe ontspoord sommige verenigingen zijn. Hier gaat een ex bestuurslid over de scheef en mishandelt vanwege een persoonlijke vete zijn slachtoffer. Stelt zichzelf en indirect de vereniging (want Vindicat wilde deze kwestie intern houden) boven de wet. Lees verder het interview met de ex Vindicat voorzitter die doodleuk beweert dat ontgroenen subjectief is. Verder aangeeft zelf niets abnormaals tijdens zijn ontgroeningen te hebben meegemaakt en dus de conclusie trok dat er niets aan de hand was of steeds achter de feiten aan holde.
  Een ander artikel gepubliceerd in dezelfde periode door een psycholoog verbonden aan RU groningen die durft een boekje open te doen over studenten slachtoffer werden van een ontgroening spreekt boekdelen.

  Te vaak hoor ik voorstanders van ontgroeningen roepen :
  - het schept een band ( mooi niet alleen maar traumatische ervaringen/ ik spreek uit eigen ervaring). DE onderzoeken uit de jaren vijftig waar besturen van vereinigingen zich op beroeen zijn achterhaald. In die onderzoeken mocht niet over misbruik gesproken worden. Dus een vrijbrief voor leger en studentencorpsen om naar hartelust te vernederen. Het schept toch een band of niet.
  - critici zijn er nooit bij geweest. Wederom onzin. Moet een rechter bij de misdaad aanwezig zijn om een oordeel te vellen. Mijns inziens niet. OOrdelen berusten op hoor en wederhoor. Als alles zo notschuldig verloopt tijdens een ontgroening waarom dan de zwijgplicht binnen het corps. Om de mystiek te bewaren. Mooi niet. Het groepje dat ontgroent is meestal perfect op de hoogte wat ze met hun slachtoffers uithalen.
  - ontgroenen is een spel. Was het maar waar. Het probleem is lak en gebrek aan controles waardoor psychopaten hun kans schoon zien. Ongeacht alle protocollen en overleg met besturen is de realiteit anders. Dat contracten en overleg met universiteitsbesturen nodig zijn geeft te denken. Welke sportclub stelt contracten omtrent gedrag op of moet overleggen met de overheid of hun spel geoorloofd is ( het gedrag van supporters laat ik buiten beschouwing).
  - ontgroenen gaat gepaard met wat geweld en een ieder die zich inschrijft moet zich dit realiseren. Zuur voor elk slachtoffer maar het hoort erbij. De advocaat van Koperblond durfde dit als argument naar voren te brengen om zijn client vrij te pleiten. Bij rugby moest je ook tegen stootje kunnen. Rugby is een sporttak
  ontgroenen niet.
  - Het gevaar van eigen regels en rechtspraak waar de wet met voeten wordt getreden. Juist door de gesloten cultuur binnen het corps en de angst die slachtoffers hebben om vrijuit te kunnen spreken stimuleert dit klimaat.Gelukkig is het OM in het proces jegens koperblond niet gezwicht. Mijns inziens had de verdachte nog wat strenger gestraft kunnen worden. Maar goed dat is mijn persoonlijke visie
  - het feit dat volledig voorbij wordt gegaan aan het aantal dodelijke ongelukken wereldwijd ten gevolge van ontgroeningsrituelen. Zelden of nooit tonen de daders berouw of zijn zij zich bewust wat ze hebben aangericht. Wir haben es nicht gewusst.


  Kortom de man heeft gelijk. Ontgroenen is voor domoren zonder eigen mening of principes. Geleid door veelal radicaal denkende besturen ( intern gezien want naar buiten toe presenteren zij zich als zijnde poeslief en maatschappelijk georienteerd). Het Leidse dispuut pro patria onderdeel van Minerva spande in het verleden diverse malen de kroon door bepaalde Duitse liederen te brullen die men niet als echt geslaagd kan bestempelen.

  React

Reactions 6

 • Broer Konijn

  Over het algemeen zijn (studenten)verenigingen geheel vrijwillige structuren voor individuen die bepaalde interesses/hobbies/gedachtegoeden delen, waarbij de vereniging het samenkomen faciliteert en de band versterkt. Elke vereniging is naar mijn idee dan ook vrij dit vorm te geven naar hoe zij denken het doel, karakter en voortbestaan van de vereniging te waarborgen, binnen de kaders van de wet. Een voetbalvereniging wilt gewoon contributie vangen, waarna je direct lid bent en blijft tot zolang je blijft betalen. Of je echt komt voetballen maakt ze vaak weinig uit. Een christelijke vereniging kan bijvoorbeeld je kennis van de bijbel testen om lid te mogen worden en dat je minstens één keer in de maand met hen in de kerk zit om lid te mogen blijven.

  Ik vind bijvoorbeeld geloven in de christelijke god van de bijbel ook niet meer van deze tijd, maar ik ben en wil dan ook niet lid worden van een dergelijke vereniging. Andere personen denken daar anders over en voor hen biedt een dergelijke vereniging een structuur om samen te komen en hun interesse te delen. Als zij een obscuur en "geheim" gebedsritueel hebben moeten ze dat lekker zelf weten. Het hebben van een "geheim" schept namelijk een band en geeft de vereniging een identiteit, wat weer helpt het voortbestaan van de vereniging te waarborgen.

  Sommige studentenvereniging werpen ook drempels op, de ontgroening, om Lid te worden om zo te trachten louter personen binnen de vereniging te krijgen die er moeite voor hebben gedaan. Het feit dat ze niet zijn afgehaakt lijkt erop dat ze de vereniging de moeite waard vinden en tevens hebben ze gedeelde kennis wat aan de basis van de identiteit van de vereniging ligt. Dit alles om het voortbestaan van de vereniging te waarborgen. Immers, een vereniging is feitelijk niets meer dan een saamhorige groep individuen die samen activiteiten ondernemen. Is er niemand die moeite doet om iets te ondernemen, is de vereniging niets meer dan een lege huls.

  Dat een traditionele studentenvereniging niet meer van deze tijd zou zijn is dan een ook prima mening om op na te houden, je hoeft er niet bij te horen. Blijkbaar zijn er nog voldoende andere personen die dergelijke tradities, ondanks dat ze niet meer van deze tijd zijn, wel weten te waarderen en waarborgen waardoor die vereniging met die identiteit nog bestaat.

  Ik snap dan ook niet waarom personen, die blijkbaar dus geen affiniteit met studentenverenigingen hebben, proberen om hun persoonlijke overtuiging aan verenigingen op te leggen. Je hoeft er niets mee te maken te hebben, laat ze in hun eigen waarde. Niet weten wat er binnen de muren gebeurt is geen excuus om openbaarheid te eisen. Wat zou het dan ook voor invloed op je eigen leven kunnen zijn, behalve dat dingen "die je niet mag weten" altijd interessant zijn. Dat heimelijke is net dat stukje identiteit dat helpt met het binden van die vereniging en dus helpt met de waarborging ervan.


  Het enige excuus dat de heer Mol heeft is dat er knaken van de universiteit naar de studentenverenigingen gaat om zich met ze te bemoeien. Het is dan ook niet zo gek dat na de mediastorm over een exces, hij even pols hoogte komt nemen of er in Wageningen alles aan gedaan wordt om zulke situaties te voorkomen. Hierin mag hij wat mij betreft best zijn mening ventileren, in acht nemend dat er wel een bepaalde waarde aan hangt als Rector Magnificus zijnde. En daar slaat de beste man de plank mis door op de media bandwagon te springen en het te veroordelen zonder nuance, zonder inachtneming van de relatief uitstekende reputatie van de Wageningse verenigingen.

  • Liberté toujours

   Broer Konijn, hulde voor deze duidelijke analyse!

 • serieus punt

  Er zijn genoeg mensen die weten wat er echt gebeurt bij de ontgroeningen, en die weten ook dat de rector een serieus punt heeft.

 • Man man man

  Typisch een bestuurder die het contact met de realiteit compleet kwijt is geraakt. Hij weet niet wat er echt gebeurt tijdens die ontgroeningen en roept maar weer eens wat.
  Mol denkt dat 'ie geniale, baanbrekende ideeën heeft, maar vindt in wezen het wiel opnieuw uit.
  Ga nou eerst eens voldoende onderwijsruimte en onderwijzend personeel regelen voordat je een niet bestaand probleem gaat oplossen.

  • Marlies

   Ehm, geen idee hebben wat er gebeurt bij ontgroeningen, is dat niet juist één van zijn punten, aangezien hij o.a. oproept tot meer openheid?

  • Man man man

   Nee dat is geen punt. Dat gaat hem en anderen namelijk niets aan, zolang er geen excessen zijn. Geloof me nou maar, de Wageningse verenigingen zijn er alles aan gelegen hun intro's goed te laten verlopen en slagen daar jaar in, jaar uit in.

  • Marlies

   Dat is volgens jou misschien geen punt, maar het is wel zíjn punt.

   Los van of studentenverenenigingen wel of niet open zouden moeten zijn over hun ontgroeningen: ik vind het een beetje vreemd als je je mond vol hebt over 'contact met de realiteit kwijt', 'niet weten wat er gebeurt tijdens ontgroeningen', terwijl hij daar onwetend over is door toedoen van studentenverenigingen zelf. Want ze willen er niets echt over loslaten, behalve dat er geen excessen zijn.

  • Gerben

   Misschien is dat 'man man man' iconisch - i.p.v. 'vrouw vrouw vrouw'; blijft het studentenverenigingsleven steken in voorhistorische patriarchale verhoudingen? Argumenten op autoriteit (een drogreden immers in een logische discussie) overtuigen niet meer - iedereen kan wel roepen "geloof me nou maar". En dat is precies die transparantie/ openheid die gevraagd wordt. Ik zou zeggen, ga met je tijd mee - moderne media maken transparantie erg makkelijk en naar ik zou verwachten vanzelfsprekend.

  • Man man man

   @ Marlies
   Wat is dat voor een enge en hitserige mentaliteit? Waarom moet je zo nodig je neus in andermans zaken steken? Doe je dat ook bij de jaagclub? Of bij de Vrijmetselaars? Of bij de klaverjasclub? Een studentenvereniging is deels een besloten gemeenschap. Zolang ze zich aan de wet en het betamelijke houden, is er niets aan de hand en hebben ze aan jou en CvB 0,0 verantwoording af te leggen. OK, aan de subsidie mag de universiteit natuurlijk voorwaarden stellen. Prima, ga je gang. Maar andere zaken zijn interne aangelegenheden; het is echt zo simpel.

   @ Gerben
   Tja, leuk puntje probeer je te maken, maar als er echt zulke wantoestanden zouden zijn in Wageningen, hadden we dat al lang en breed geweten in de huidige tijd van #OPHEF en "social" media, denk je niet? Of denk je dat er een #samenzwering is met #omerta en dat degene die dit verbreken een paardekop in hun bed aantreffen?
   Ook jouw nogal obsessieve drang met anderen keur ik af. Ik ga me ook niet in andermans zaken mengen als ik daar niets mee te maken heb en ze doen geen vlieg kwaad.

  • Marlies

   @ Man man man

   Ehm, ik begrijp niet helemaal waarom ik een 'hitserige mentaliteit' zou hebben? Ik zeg helemaal niet dat ik zelf per sé wil weten wat er allemaal bij ontgroeningen gebeurt.
   Het enige waar ik je op wijs, is dat ik je reactie vreemd vindt.

   Arthur Mol: 'studentenverenigingen moeten opener zijn over ontgroeningen'.

   jij: 'Hij weet niet eens echt wat er gebeurt tijdens ontgroeningen'.

   ik zeg hierover: Arthur Mol weet inderdaad niet wat er precies gebeurt tijdens ontgroeningen, daarom wil hij openheid erover. En dus begrijp ik jouw reactie niet.

   Dit alles zonder er zelf een uitgebreide mening over te hebben.

 • Droevig

  Arthur, wat ben jij toch een sneue clown.

 • Kirameki

  Juist. Niet vernederen en respect voor elkaar hebben. Denk maar eens volwassen na over wat je kunt doen om een band te bouwen.

  Samen een vernedering doorstaan of samen iemand vernederen, schept dat echt die speciale band die je alleen binnen een studentenvereniging kan krijgen?

 • ZLG

  Is het niet een klein beetje hypocriet wanneer de RvB belerend doet over imago? De WUR ligt regelmatig onder vuur vanwege de banden met het bedrijfsleven. Blijkbaar zien ze daar wel de nuance, maar bij studentenverenigingen niet?


Re:act