Science - December 17, 2019

Map shows prospect for a green future in 2120

Text:
Roelof Kleis

The Netherlands will be a lot greener in the future than it is now. That is the first thing that strikes you in WUR’s map of the Netherlands in 2120, which it presented last week.

© WUR

That green character of the Netherlands of the future is no coincidence. The project, which was for the Dutch government, is called ‘A more natural future for the Netherlands in 2120’. This future in which nature is prioritized was worked out by a team of Wageningen ecologists and landscape architects. ‘That detailing was badly needed,’ says the ecologist Martin Baptist. ‘We have to start using our natural resources in a different way and this map gives pointers for that.’

Green future
In this ‘new narrative’ for the Netherlands, there is plenty of room for nature. The area covered by forest is doubled, agricultural land is halved and livestock production is cut by two thirds. What is more, (nature-inclusive) agriculture is concentrated in places with suitable soil in Zeeland, Groningen and the Flevo polder. Some food production (seafood, seaweed) will shift to floating islands at sea.

Cities will become greener, with urban woodland and food forests. New homes will mainly be built in the east and south of the Netherlands. Baptist: ‘We are not only taking greenery to the cities but also taking cities to the greenery, to the higher lying parts of the Netherlands in Brabant and along the edge of the Veluwe.’ The population will be over 20 million by 2120.
In this future Netherlands, rivers meander through the landscape as broad green ribbons. The River IJssel will be twice as wide so that it can take excess water from the Rhine. The strip of dunes will also become twice as wide to protect the Netherlands from the rising sea levels. The North Sea will be used intensively not just for food production but also for generating solar power and wind energy.

Direction
How realistic is this future Netherlands? Baptist says it is definitely not utopian. ‘We deliberately chose not to perform a scenario study with extremes within which everything is possible. We have presented one prospect that we need to work towards. That prospect is even pretty conservative in some respects. It shows what direction we should be moving in.’

You can find out more about the map of the Netherlands in 2120 and the underlying principles in the report ‘Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120’ (in Dutch only), which can be downloaded from the WUR site.

 

resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 43 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 7

 • Elisa

  Nederland en de marketing...Nederland heeft al bijna geen natuur en deze wordt gehalveerd...hoe kunnen jullie dit als iets positiefs verkopen. Niet meer bouwen, geboorteaantalen controleren... minder kinderen...minder consumeren, minder alleenwonen, meer duurzaam energie produceren...NL is de laatste in de klas van EU wat betreft productie van duurzame energie!!!
  Meer kritisch zijn, dat is wat je hier in NL mist!

 • S. van Rijn

  Ik vind dit erg mooi en vooruitstrevend. Er zijn meer mensen en dat gaat niet afnemen (migratie). Met deze plannen laten wij iets dat toekomst en natuur bestendig is voor de volgende generaties.
  Waarom blijven wij inderdaad met z’n allen op het kleine randstad gedeelte zitten?
  Verminderen van bouw en veeteelt grond is nu inderdaad erg jammer voor een kleine groep, maar de mens is altijd vindingrijk geweest en zal ook dan een oplossing vinden. Ook zo de dieren, de natuur gaan zich aanpassen. Als we afgelopen jaren alle natuur hebben verwijderd in de randstad en nu instaat zijn door de technologieën weer bossen te creëren voor de toekomst dat is toch mooi. Ik zie liever dat ons belastinggeld hier in wordt geïnvesteerd in plaats van het Koningshuis of de wachtgelden van de ambtenaren.

 • Magda Gies Broesterhuizen

  Wat weg is komt nooit meer terug. Door deze plannen is Nederland straks een grote stad met een beetje groen ertussendoor. Ik heb medelijden met alle dieren, vogels en insecten die continu verdreven worden uit hun natuurlijke leefomgeving. Ik hoop eerder dat de bevolking in 2120 terug gebracht is naar 10 miljoen en dat de dierenrechten en zorgvuldig omgaan van de natuur in de grondwet zijn opgenomen. Voor het algemeen gezondheid en welzijn van mens en dier is dit een veel betere oplossing.
  De drang van de mens naar ongebreidelde groei heeft ook een keerzijde.

 • Henry

  De hoeveelheid landbouwgrond gehalveerd, een deel van de voedselproductie naar zee. 3 miljoen Nederlanders extra.

  Wat is eigenlijk het maximum aantal Nederlanders dat Nederland duurzaam voeden met kringlooplandbouw?
  Is daar al onderzoek naar gedaan?

 • Geert

  Als veel van de huidige industrielandbouw eindelijk wordt opgedoekt komt er meer dan genoeg ruimte vrij voor woningbouw. Dan eindelijk ruime en groene wijken in plaats van de huidige trieste hokjesbouw.

  Ik kijk uit naar een tijd zonder overgesubsidieerde tractorgekkies en met natuurinclusieve landbouw!

  • Context

   52% van Nederland is landbouwgrond. Dit is niet veel hoger dan in andere landen ter wereld.

 • Betoncentrale

  'We brengen niet alleen het groen naar de steden, maar ook de steden naar het groen' Lees: We bouwen het beetje platteland dat Nederland nog heeft vol.


Re:act