Student - August 28, 2014

Free lab coat to stay

Text:
Rob Ramaker

First-years will get a free lab coat and safety goggles after all in the coming academic year. The Student Council voted against the plan to make new students pay.

Foto: FireFawkes

Wageningen University wanted to abolish the free lab coat and safety goggles because of the wide-scale abuse of the system by students who turn up far more than once to collect their lab coat. The Student Council acknowledges that the abuse has to stop but says that abolishing the scheme would also affect the students who do stick to the rules. 

In a comment, the Executive Board says it is ‘disappointed’ in the students’ attitude. Even so, the old system will remain in place this year.  There is still no sign of a permanent solution. The student politicians are suggesting various alternatives, such as handing out vouchers. But the university sees abolition as the only viable way of stopping abuse and calls the Student Council’s solutions ‘unrealistic’. Apparently, earlier trials with administrative procedures ended in failure.  

Reactions 4

 • Justin


  Volgens mij is het in strijd met de afspraken van de universiteit met de overheid om studenten voor die (eerste) labjas te laten bepalen. (Zie dit artikel:http://www.iso.nl/persbericht/student-betaalt-meer-dan-collegegeld/)

  De beste oplossing lijkt mij om de labjassen toe te voegen aan de uitruisting van de labzaal. De universiteit moet deze voorraad dan aanvullen op basis van het aantal studenten en ze zullen ook verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de jassen. De studenten mogen de labjassen dan niet mee naar buiten nemen.

  Behalve dat dit beleid het studenten moeilijker zou maken om labjassen mee naar huis te nemen. Zou die de universiteit de mogelijkheid bieden om de veiligheid van practica te verhogen.Er wordt nu één type jas gebruikt, die niet voor elk practicum geschikt is wat betreft veiligheidsniveau. In de beschreven situatie zou de universiteit het type jas af kunnen stemmen op het type practicum.

  Verder wordt er nu nauwelijks stilgestaan bij het probleem van besmetting naar buiten. Een besmette jas (chemicaliën of microorganismen) kan de tas van de student besmetten en zo ook zijn/haar lunch, wanneer de student deze jas mee naar huis neemt. Studenten zijn niet altijd op de hoogte van dit gevaar. Dit beleid zou dit gevaar aanzienlijk verminderen. Dit beleid staat ook dichter bij de praktijk in academische en professionele laboratoria. Ook besmetting naar binnen wordt meteen minder.

  Een nadeel is dat het voor de student niet altijd bekend is met welke stoffen de jas in aanraking is geweest. Het grootste probleem in het realiseren van dit beleid lijkt me de extra investering die nodig is vanuit de universiteit.

 • Anna

  Is het geen idee om gewoon een 'afhaalkaart' naar alle eerstejaars te sturen die recht hebben op een gratis labjas? Dan is het probleem toch opgelost?

 • MiBo

  Een moreel appèl gaat niet helpen, en dat vinkje op je studentenkaart kan al sinds jaar en dag niet zo goed tegen aceton. In de hedendaagse wereld waar alles om 'big data' draait, zou het toch niet zo ingewikkeld moeten zijn om een vorm van digitale registratie te verzinnen? Tenzij het om een bezuinigingsmaatregel gaat... Maar om dát probleem bij de studenten leggen is nou niet bepaald 'fair'.

 • Gerben

  Vraag is: wie is verantwoordelijk; uiteindelijk in de eerste plaats de WUR. Wie daarnaast actie onderneemt zal zonder duurzame drijfveer op de lange termijn niet beklijven. Meest ideaal lijkt mij een af-vink systeem per wur-card; maar mogelijk zijn er eerstejaars die nog niet volledig en tijdig in het bezit van hun wur-card zijn. (en eenmalige systeemkosten heb ik geen oog op).

  Moreel appèl is het minste: egocentrische studenten profiteren ten koste van de eerstejaars.

  Het systeem kan wat dat betreft ook andersom: registratie van (wur-card/ID?) waarmee des noods naderhand de fraudeurs kunnen worden opgespoord - op straffe van een dubbel tarief boete? (is er bijvoorbeeld al een mogelijkheid naar behoefte en onder betaling een extra labjas en toebehoren aan te schaffen bij de wur-shop?)


Re:act