Student - April 30, 2015

Elections student council: VeSte

Text:
Linda van der Nat,Koen Guiking

Between 18 May and 22 May are the student council elections. Nick van Nispen, master student Economics and Policy, is party leader for VeSte at the upcoming student council elections. Resource asked him four questions.

What are to VeSte the most important themes?

Wageningen is known for the high quality of education, international character and an active student life with many associations. This is what VeSte aims to maintain and improve. We believe that the academic training is more than just attending lectures. The available activities outside the study are just as important. In addition to our classic themes we focus on the arrival of a new rector and we continue to look for practical improvements such as silent rooms, more workplaces and better guidance during practicals.

What will be your most important achievement in 2015/2016?

Although the beta studies are leading for the university, the gamma studies deserve more attention. This is where I want to stand for, beginning with a greater say in the budget. But also practical, such as more interaction with businesses and more available workplaces for the social studies. Furthermore, there are good opportunities to improve lectures with the help of  ICT. Besides the already launched MOOCS (Massive Open Online Course), there are more options that are relevant to today. I also want to pay more attention to that.

What is your personal motivation to join the student council for a year?

The university and student matters are two things that interest me. Over the years you get into situations where you think, “That could be better!" Or "This is good and it should stay this way.” With VeSte I have the possibility to take things into my own hands and together with the other candidates represent the interests of students.

Are you satisfied with how the participation at Wageningen UR is regulated?

All students have the opportunity to exert influence on the university policy, both at university and faculty level. Due to the small size of the university students are generally quite aware of the right of participation. Moreover, the fairly good relationship with the Executive Board provides a good basis for the students to join the conversation about student politics, especially in comparison with other cities. There is room for improvement, VeSte for example, is trying to get a greater say in the budget. But in my opinion the result is there too. The Executive Board is advised by a multitude of groups and currently there is at least one student in each group. This way students participate more before and after the decision-making.
 

Prior to the election Resource interviews the party leaders of the three participating parties. Also read the interviews with Anne Walther of S&I and Wiard Ligterink of CSF.

resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 43 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 1

 • Douwe van der Leest

  Beste Nick,

  Als antwoord op de vraag 'Wat wordt jouw belangrijkste wapenfeit in 2015/2016?' schrijf je dat je wilt beginnen met meer inspraak op de begroting te creëren voor de gammastudies, meer interactie met het bedrijfsleven en meer beschikbare werkplekken voor de sociale studies. Wat zijn hierin tot nu toe je vorderingen? Hebben jullie al concrete doelen behaald of is het intitiatief gesneuveld bij de uitvoering?

  Verder schrijf je dat er mogelijkheden zijn de colleges te verbeteren met behulp van ICT. Heb je hiervoor concrete ideën in gedachten? Misschien dat ik niet heel creatief ben, maar het enigste wat mij zo gauw te binnenschiet is het gebruik van stemkastjes zoals vakken al Mens en Dierkunde voor biologen al doen en eventueel overstappen op Prezi, in plaats van PowerPoint.

  Ook heb je het over MOOCS en dat er meer opties zijn die relevant zijn voor vandaag. Zou je hiervan voorbeelden kunnen geven en concrete stappen kunnen opnoemen die jullie op dit gebied ondernomen hebben?

  Wat me trouwens op is gevallen is dat je zegt dat 'de studenten over het algemeen vrij bewust van het recht op medezeggenschap [zijn]'. Bedoel je hiermee dat studenten weten dat ze kunnen stemmen voor de studentenraad en eventueel een Evasys enquête in kunnen vullen, of organiseren jullie ook activiteiten waarin deze medezeggenschap centraal staat? Ik doel hiermee deels op het feit dat zowel Anne Walther van S&I als Wiard Ligterink van CSF in hun interview hebben aangegeven dat er volgens hen juist een tekort is aan medezeggenschap binnen de WUR. Zo te lezen denk jij daar anders over, kan je verklaren waardoor zowel S&I, CSF en -gezien de recente ontwikkelingen- ook de Nieuwe Universiteit het hier niet mee eens lijken te zijn?

  • Nick van Nispen

   Beste Douwe,

   Bedankt voor je reactie. Om te beginnen met de inspraak op de begroting. Er is een discussie gaande over de mate waarin de studentenraad instemming heeft op de hoofdlijnen van het budget. De discussie over inspraak bij de gammastudies is hier een onderdeel van, op het moment dat we in een verder stadium komen dan kan ik me hier sterk voor gaan maken. Er is nog geen concreet idee om meer interactie met het bedrijfsleven en meer beschikbare werkplekken voor de sociale studies te realiseren. Dit puur wegens een gebrek aan tijd, in januari is hier meer tijd voor. Wordt vervolgd!

   Het lijkt mij op verschillende manieren mogelijk om colleges te verbeteren met behulp van ICT; MOOCS (Massive Open Online Courses), WURtv en het plaatsen van onlinemodules bieden mooie kansen. Denk bijvoorbeeld aan modules die een practicum uitleggen. Hierdoor kunnen studenten zichzelf voorbereiden en hoeft er minder tijd besteed te worden aan plenaire uitleg. Bovendien wil ik de verbeteringen met behulp van ICT breder trekken: het verbeteren van educatie. Denk aan een beter uitgewerkt Citrix / virtuele leeromgeving. Binnen de ICT zijn er talloze mogelijkheden, op dit moment zitten we in de oriënterende fase. Als je zelf nog met goede ideeën zit dan ben je uiteraard altijd welkom om mee te denken.

   Dat studenten over het algemeen vrij bewust van het recht op medezeggenschap zijn, is vooral gebaseerd op de stemmingspercentage (34%) vergeleken met andere universiteiten. In dat opzicht scoren we goed als universiteit. De aanloop naar de verkiezingsweek zal dit jaar iets anders lopen, dit als doel om bewustwording van medezeggenschap en stemmen te vergroten.

   Met vriendelijke groet,
   Nick van Nispen


Re:act