Science - September 28, 2017

‘Dutch milk is already pretty sustainable’

Text:
Tessa Louwerens

The Dutch environmental lobby organization Milieudefensie has launched a major campaign drawing attention to milk production. The organization wants supermarkets to sell only sustainable milk. But according to Maarten Vrolijk of Wageningen Livestock Research, it is too simplistic to call the milk that is now in the supermarkets unsustainable.

Illustration campain Milieudefensie

Maarten Vrolijk
Maarten Vrolijk

How sustainable is Dutch milk?
‘There is more than one definition of sustainable. For me it means sustainable milk production which does not harm the environment, and with which the dairy farmer can make a good living as well. The sustainable dairy chain monitors the sustainability of the whole production process annually, and dairy farmers use the Annual Nutrient Cycle Assessment to calculate and demonstrate their environmental performance. The use of this Assessment tool has been compulsory since January 2016.’

Isn’t rain forest felled for the soya in livestock feeds?
'No. The soya which Dutch dairy farmers use is 100 percent environmentally friendly. Some of it does come from South America but is grown in regions where no rain forest is felled for it. It is good to stand up for sustainable production, but only on a factual basis.’

Do cows graze in the fields less and less?
‘Currently 81.2 percent of the cows go outside and that is a slight increase: in 2016 it was 78.9 percent. This is stimulated too because farmers who produce for the dairy companies get a premium for putting the cows out to pasture.’

Is it feasible to have only sustainable milk in the supermarkets?
‘I think it is too simplistic to call the milk that is in the supermarkets now unsustainable. Imagine if we now all came to an agreement: organic, that is what we mean by sustainable. Even then it would be impossible to arrange that from one day to the next there is only organic milk in the supermarket fridges. We are working nonstop at making production more sustainable. In the last 10 years we have made great strides in the Netherlands. And it is noticeable that the group of consumers who are able and willing to pay for that is growing.’

resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 43 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 5

 • Martien Spitzen

  Maarten vergeet vh gemak even de biodiversiteit, de bodemerosie en het energieverbruik.

 • Jeroom remmers

  Melkveebedrijven hebben enorm veel mestoverschot , meer dan de EU toestond , daarom moest de sector flink inkrimpen! Vergeet de WUR dat gemakshalve ?
  In 15 jaar tijd is percentage melkveebedrijven met bedrijfsoverschot niet plaatsbare mest gegroeid van 20% naar 70% van alle melkveebedrijven

  Zie

  https://milieudefensie.nl/publicaties/rapporten/rapport-verkenning-grondgebonden-melkveehouderij


  Maar nee hoor : geen mestoverschot zegt de WUR ! En dat zijn feiten !?

  De oplossing : supermarkten verkopen alleen nog zuivel met meerprijs van grondgebonden melkveebedrijven. Met max 2,3 gve per hectare

  Zie eerlijke-melk.nl
  Teken de petitie

  WUR roep al je studenten op dat te tekenen !

  65% van de melkveehouders is er mee eens volgens een representatieve enquete eind 2016

  Zie rapport noodzaak minimumprijs melk

 • Jeroom Remmers

  Het zou goed zijn als de WUR niet alleen de zuivelindustrie napraat maar ook wetenschappelijke feiten over onduurzane melk en kaas durft te communiceren .

  1. Aantal Bedrijven met weidegang groeide licht , maar volgens CBS neemt aantal koeien met weidegang juist af en aantal uren koe in de wei is in 15 jaar gehalveerd .

  2. Weidevogels zijn in 15 jaar ook gehalveerd , daar is een link met minder mestflatten in de wei .

  3. Verantwoorde rtrs soja voor koeien in Nederland leidt volgens clm onderzoekers wel degelijk tot 64.000 Ha Boskap zie biodiversiteitshoofdstuk https://milieudefensie.nl/publicaties/rapporten/meerkosten-van-de-melkveehouderij

  • fret

   Goed weekend gehad Jeroom? Heb je alle rapporten van milieu defensie al kunnen bestuderen en heb je de (duurzame) verf al besteld voor boe-roep spandoek van bio-katoen?

  • Floor

   Nederland raakt overvol, dus landbouwgrond/grasland waar koeien buiten kunnen lopen en weidevogels zitten neemt dus ook af! Heb je hier misschien al aan gedacht?? Dat de boeren geen schuld hebben maar stadse mensen!


Re:act