Organisation - December 11, 2014

CAO for DLO staff a long way off

Text:
Rob Ramaker

The trade unions will probably reject the latest collective labour agreement (CAO) proposal for DLO staff. Whether industrial action will follow will become clear on 15 December, after the members have been consulted.

‘We’re through talking,’ says Rob van Baalen, negotiator on behalf of the Abvakabo union. ‘There’s no movement at all anymore.’ Even so, the unions have not completely ruled out acceptance. Their members have 15 December to vote on the current proposal by email. Van Baalen hopes and expects them to reject it. ‘I’m mainly testing their willingness to take action.’ In the letter to the members, he calls on them to support the unions with ‘all kinds of action for a better CAO’.

We're through talking, there's no movement at all anymore
Rob van Baalen, negotiator on behalf of the Abvakabo union
Tineke Tromp, corporate HR director, does not expect to reach an agreement soon either. ‘I think it’s a real shame.’ She points out that there will be no wage increase at all without an agreement. And issues that have been settled will also have to wait for implementation.


Older staff
The main bone of contention is still the wage offer. DLO is offering a wage increase of 1.9 percent, compared with 1.5 percent in previous negotiations. The unions still think this is not enough. They say changes in the pension rules means there is room for more. Also, salaries have barely risen in recent years. Tromp in turn points to the difficult conditions for DLO at present. The two sides also have different views on the exemption for older staff from working irregular hours. Tromp wants to end this arrangement entirely because it constitutes age discrimination. She would rather consider whether people can work irregular hours on an individual basis. But Van Baalen wants a transitional scheme. ‘We do that throughout the Netherlands.’ Having spent the past 18 months in tough negotiations, the unions now seem headed for industrial action. Van Baalen has said that any action will be of a kind appropriate for a science institution. 


resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 43 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 3

 • H

  Beste vakbondslid, het zeer negatieve antwoord op de feedback (uit frustratie mogelijk) van G helpt niet in de discussie en versterkt helaas mijn opinie over de manier waarop de vakbond het gesprek is aangegaan met werkgever. Dit afdoen met een simpel "dan moet je maar lid worden" doet de situatie geen recht. Sommige medewerkers kunnen dit simpel weg niet. Ga s.v.p. in gesprek met de achterban (niet alleen leden), i.p.v. het gesprek online kort af te kappen.
  Natuurlijk is het zo dat de vakbond in het verleden veel heeft betekend voor de rechten van medewerkers.
  Ik ben echter van mening dat het nu door de leden genomen besluit niet overeenkomt met de wens van de meerderheid van de DLO-medewerkers. Kijk niet terug naar 1999, maar blik realistisch vooruit naar 2019. Medewerkers lopen door een (gevoelsmatig) te starre houding een goed loonbod en baanzekerheid mis. Wordt deze mening gedeeld door meer collega's?

  • vakbondslid

   @H Dit is de wereld op z'n kop. Ik had het allemaal juist heel actief positief geformuleerd. "wordt lid ..." Je schrijft: "Sommige medewerkers kunnen dit simpel weg niet." verbaasd mij?? Als dat komt omdat ze te weinig verdienen dan is dat juist een argument om dit CAO bod niet als een "goed" maar als een onvoldoende loonbod af te wijzen.
   Kijk ook eens naar wat de bonden in het voorliggende resultaat (m.n. het WnW hoofdstuk) al aan de werkgever toegegeven hebben.
   De bond gaat ook actief in gesprek met niet leden. Bij elke leden raadpleging nodigen ze ook altijd Niet-leden uit. Bij beide raadplegingen (22 okt in Lelystad en 29 okt in Wageningen) waren ook niet-leden aanwezig.
   De ledenraadpleging van 29 okt was ook te volgen op WURTV.
   in de oproep voor 29 okt vind je ook verwijzingen naar het WnW hoofdstuk. http://sites.abvakabofnv.nl/uploads/wur/nieuwsbrief_DLO_okt-2014.pdf

 • Jan Hut, Onderhandelaar CMHF

  De werkgever DLO vindt het blijkens het bericht op intranet onbegrijpelijk dat de bonden het loonbod van 1,9% niet accepteren. Daarnaast vindt zij tevens de opstelling over de leeftijdsgrenzen onbegrijpelijk. Laat ik namens de bonden een en ander wel begrijpelijk maken.
  Onlangs is er door de verlaging van de pensioenopbouw als gevolg van fiscale wetgeving per 1 januari 2015 geld vrijgekomen voor de cao-tafel. In het pensioenakkoord waarin dit is overeengekomen wordt dat vastgesteld op circa 0,8% van de loonsom. Dit is echter niet alle ruimte die door de verlaging van de premies ontstaat in 2015. De totale verlaging is ruim een procent hoger. Een snelle rekensom leert dat het loonbod van DLO overeenkomt met de premievrijval voor 2015. M.a.w. het loonbod van de werkgever DLO kost deze werkgever niets extra t.o.v. de loonkosten voor 2014.
  De opstelling van de werkgever inzake de leeftijdsgrenzen leidt er toe dat een 64-jarige na 10 jaar vrijgesteld te zijn geweest van werk op onregelmatige tijden wederom in het weekend en ’s nachts weer aan de slag kan. Ongeacht of je vindt dat dit mogelijk moet zijn, het is op zijn minst onbehoorlijk jegens deze werknemer. Deze bonden hebben dan ook een overgangsregeling voorgesteld. De werkgever wil hier niets van weten.
  De werkgever refereert eveneens aan een nieuwe set van Van werk naar werk-regels. Regels waarbij de bonden bereid waren akkoord te gaan met demotiemogelijkheden in gevallen waarin nog geen acute ontslagdreiging is. Uniek in Nederland en zwaarliggend bij de “bovenban” van de onderhandelaars.
  Kortom, ik vind de berichtgeving van de werkgever uitermate tendentieus en het leek me goed hierop de reageren.

  • Rob Ramaker

   Voor de duidelijkheid. Dhr. Hut doelt op dit intranetbericht: https://www.intranet.wur.nl/nl/home/news/Pages/GeennieuwecaovoorDLO.aspx [Met muurtje voor werknemers WUR] en niet op het bovenstaande bericht

 • vakbondslid

  Tineke Tromp zegt ".....thema’s waar wel overeenstemming over is, ....."
  DLO zou in zijn handjes moeten knijpen dat de onderhandelaars de vele giga verslechteringen in de CAO aan de leden hebben willen voorleggen. De goede CAO die DLO had bij de verzelfstandiging is met deze laatste verslechteringen geheel en al uitgekleed tot de slechtste in onderzoeksland.
  Marktconformheid is inmiddels helemaal ver te zoeken. Waar ik in 1999 bij de verzelfstandiging nog binnen afzienbare tijd een marktconforme 13e maand dacht te krijgen, is DLO op dit aspect alweer jaren door de overheid ingehaald.
  DLO mag dan wel vinden dat de helft van de inflatie een goed loonbod is, ik vind het een lachertje.
  Dat je nu in het Werk naar Werk traject slechts één salarischaal verliest, en wel direct een afbouw ingaand) is dat in de reorganisatie een verlies van twee loonschalen. Op individuen zal grote druk uitgeoefend worden om zo snel mogelijk met zo'n verslechtering akkoord te gaan. LET OP! Twee salaris schalen kan 30% betekenen en een WW uitkering geeft evenveel salarisverlies!
  Dat DLO het op 0,1% laat afketsen is tekenend voor de knieperige houding van DLO. Het is het sprekende voorbeeld van penny wise & pound foolish. Maar dat zie je heel veel bij DLO. zie ook de knieperigheid van DLO om medewerkers de 35ct/km vergoeding voor dienstkilometers onmogelijk te maken, terwijl de administratieve tijdsinvestering een veelvoud aan kosten is om de medewerkers die 7 ct/km te onthouden.
  Er wordt gesproken van 18 maanden onderhandelen, maar de onderhandelingen lopen al sinds maart 2013! Dan tel ik nu al minstens 21 maanden.

  • vakbondslid

   O, ja en dan vergeet ik nog de positie van de medezeggenschap. De WURcouncil en het kader van de bonden wilde adviesrecht voor de OR bij een besluit tot een WnW traject voor een afdeling of team. maar ook daar wil DLO helemaal niets van weten. Wel mensen hun salaris willen afpakken maar daar met de OR over praten ho maar!
   Ook wilde DLO wel toezeggen aan de bonden dat alleen een afdeling of team in een WnW traject gezet wordt, maar heeft dat op zeer verhullende en voor verkeerde uitleg vatbaar op papier gezet! Dat is vragen om verkeerde uitleg. Dan kan DLO lekker doorgaan met individuele WnW trajecten aan DLO onderzoekers wiens markt wijzigt. De risico's van de Markt worden geheel bij de individuele medewerker gelegd!

  • G

   Ik weet niet van de hoed en de rand, maar wat een typische reactie is dit weer voor een vakbondslid. 'Hunnie' hebben het laten afketsen op 0.1%? Als beide partijen niet verder naar elkaar toe willen komen, dan laten beide partijen het afketsen.

   Precies weten hoe anderen hun geld moeten uitgeven; de vakbonden zijn niets veranderd (en de wereld om hen heen wel!)

  • vakbondslid

   Handig hè, nergens wat vanaf weten maar wel zeggen dat de vakbond het verkeerd doet. Als de vakbond niet aan tafel zat en we het overlieten aan de werkgever, dan hadden we 0% NUL, NADA NIKS. Nou dan weet je nu wat meer!
   Ik zou zeggen, wordt lid, verdiep je eens ergens in, wordt actief en praat dan met kennis van zaken.


Re:act