Science - November 7, 2019

Board wants a new type of professor

Text:
Albert Sikkema

The WUR Executive Board wants to start appointing a new type of professor. The new title will be for professors from other universities who work in Wageningen one day a week for five years.

©WUR

The plan is intended to intensify collaboration with other universities. The board hopes to recruit professors who add expertise in the Wageningen domain that doesn’t overlap with existing expertise in the Wageningen chair groups. Rector Arthur Mol wants to appoint two such professors per year for the next five years. They will be appointed for an FTE of 0.2 with the right to award PhDs.

Professors from other universities will work for Wageningen one day a week for five years

The proposal allows for Wageningen chair holders to nominate professors from other universities. The rector and the director of the science group involved will then assess the nomination before an appointments committee assesses the candidate. The idea of these appointments is to realize the strategic plan objective of ‘finding answers together’. The board has put the plan to the WUR Council, which is likely to ratify it, says board member Joost van Opheusden.

resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 43 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 1

  • Dick Verduin

    De functie van hoogleraar is een “voltijdse” baan met mijns inziens als belangrijkste doel het inspireren van de teamleden (bijvoorbeeld een leerstoelgroep) bestaande uit wetenschappelijk personeel en ondersteunend en beheerspersoneel. Het is daarbij van academisch belang dat er voldoende interactie is tussen onderwijs en onderzoek al dan niet verenigd in één persoon.

    De creatie van verschillende typen hoogleraren zoals onder andere bijzondere, buitengewone, persoonlijke en 0,0 (dubbel nul) al dan niet gefinancierd van buiten door bedrijven, stichtingen en legaten, is geen noodzakelijke bijdrage aan de essentie van de academische groep en holt de functie van hoogleraar uit.

    Samenwerking tussen leden van verschillende leerstoelgroepen, disciplines en universiteiten kan heel goed zonder externen die een dag in de week komen vertellen wat een leerstoelgroep zou moeten doen.


Re:act