Science - July 17, 2017

‘Birth control is not a solution to the climate issue’

Text:
Tessa Louwerens

The most environmentally friendly thing we can do is have fewer children. This statement is made by the authors of a letter to Environmental Research Letters. Simon Bush, professor in Environmental Policy, does not expect this to help.

© Shutterstock

The authors compare the impact of various measures taken to decrease the CO2 emissions and concluded that having one less child per couple would yield the greatest change.

What is your opinion on this conclusion?
‘The authors calculate the CO2 emissions over several generations, adding up the emissions of the child and all its progeny. They state that by having one child less, CO2 emissions could be reduced by 58 tonnes per year of life of the parent. This is a rather rough estimate, as the emissions greatly vary around the world. It is a classic example of the neo-Malthusian line of thinking; an argument that is equally used when discussing food supply: the world population is experiencing an exponential growth, but our food supply is not. However, it is not yet clear whether there is a direct relation between population growth and CO2 emissions. The issue with this argument is that the population grows faster in countries where there are generally lower emissions per capita. This might change if prosperity improves in the future, but it is probable that the population would also stabilise in such a case. Besides, the population growth in the countries with the highest emissions, such as Canada and Australia, is mostly a consequence of immigration instead of having more children. This would mean that people in poorer countries in particular should have fewer children, to compensate for the countries with high CO2 emissions.’

You mean birth control does not help?
‘I think that, in many countries, birth control would not be an efficient method to tackle the climate issues. There are so many factors involved, and I think that if we were to put too much emphasis on birth control, it might divert people from more direct measures they could take. When speaking about the global population, people rather tend to think “this has nothing to do with me”, and then nothing happens at all.’

Then what would be a solution?
‘I do not hold the definitive answer, but I think that technology might play an important part here, by observing how technology can help people adjust their lifestyle. Lifestyle is not just an individual choice. Governments play an important part in this as well. Through legislations that are meant to reduce CO2 emissions, for example, or by stimulating choices concerning lifestyle, like subsidising electrical cars. At the same time, governments can encourage innovations in this field. I think that there is a lot to gain here in the short term.’

Additional reading:

resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 43 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 5

 • Sijb Bartlema

  Heeft deze hoogleraar de “brief” gelezen (het is eerder een artikel, zou ik zeggen)? En zou het niet van enige beschaving getuigen als in dit commentaar vermeld wordt waar commentaar op geleverd wordt, i.p.v. op “een brief”? Academische kinnesinne onder professoren soms?
  Hoe dan ook, ik heb het artikel - de brief - wél gelezen en het snijdt wel degelijk hout! Geboortebeperking vermindert de ecologische voetafdruk enorm. Wat je er ook van mag vinden vanuit ethisch oogpunt, hoe zou de wereld ervoor staan als de Chinezen niet de 1-kind policy hadden gevoerd......de aarde zou dan nu de CO2 uitstoot van half miljard extra mensen moeten verwerken!

 • Roger D

  'Geboortebeperking is geen oplossing voor klimaatprobleem'
  Ik vind die tekst misleidend en het hele verhaal klopt ook niet. Er zijn nu al veel te veel mensen, kijk de groei van de mensheid over de laatste duizend jaar, dan de afname van natuur en dieren in die tijd en de toename van vervuiling en over gebruik van de aarde. Dit moet een en en zijn, minder mensen, er zal berekent moeten worden wat per gebied mogelijk is en daar dan de nodige natuur bij en er moet een plan komen neutraal te zijn voor de aarde. Gebootebeperking, wat is mogelijk per gebied en verantwoord en laat dat ook aan de mensen zien zodat ze de noodzaak beter begrijpen, zoveel mogelijk klimaat neutraal en dat niet morgen maar vandaag. Tevens bekijken wat we kunnen doen aan herstel en meer inzicht voor de mensen zodat er meer begrip komt.

 • Mark Reijerman

  'Het is echter niet duidelijk of er ook een directe relatie is tussen populatiegroei en CO2-uitstoot.'

  Is dit niet onderzocht omdat het vanzelfsprekend is? Of heeft iemand meer inzicht in deze uitspraak?

  • R.

   Ik vermoed dat hij dat bedoelt in de huidige groei-percentages per land en de uitstoot per land. Uiteindelijk is die relatie er wel, natuurlijk, maar in een andere context.

 • Fons

  Wel raar dat een hoogleraar milieubeleid geen duidelijk antwoord kan geven welk specifiek beleid wel nodig is voor een duurzame toekomst behalve overheidsingrijpen en technologie. Werd hier niet verder op ingegaan?


Re:act